Vergaderen in de zalen van de kerkgebouwen wordt zorgvuldig opgestart

Nu de maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland per 1 juni wat versoepeld zijn, beginnen we ook in onze kerkelijke gemeente weer in kleine groepen bij elkaar te komen om te vergaderen.

Dit is alleen mogelijk als we bij het bezoeken van het kerkgebouw ons allemaal houden aan de hieronder genoemde maatregelen (gebaseerd op RIVM advies). Volledig protocol hangt in het kerkgebouw.

* Bij aankomst zult u bevraagd worden op klachten als niezen, hoesten en/of koorts. Bij klachten geen toegang.
* Houdt steeds 1,5 m afstand tot anderen
* Desinfectie van de handen na binnenkomst
* Jas niet ophangen, maar meenemen naar vergaderzaal
* Naam en telefoonnummer worden genoteerd op presentielijst
* Rechtstreeks naar vergaderzaal gaan
* Toiletbezoek beperken tot minimum
* Na afloop vergadering direct gebouw verlaten

Voor 1 juli brengen we u op de hoogte van de plannen voor o.a. koffieochtenden, Tast Toe en het wel/niet opstarten van kerkdiensten met gemeenteleden vanaf 1 juli.

X