Vier collecte-opbrengsten op een rijtje

De collecte van zondag 20 december 2020 voor Stichting De Vrolijkheid (‘Ontspannende en creatieve activiteiten voor en met kinderen uit AZC-centrum Amersfoort’) heeft het prachtige bedrag van € 955,20 opgebracht.
Programmacoördinator Safaa Khazal van Stichting De Vrolijkheid in het AZC Amersfoort was heel blij met onze bijdrage en hij hoopt dat er dit jaar misschien een gezamenlijke jongerenactiviteit kan worden gedaan. Iets om over na te denken…
Ideeën? Laat het weten aan: secretarisdiaconie@pgleusden.nl

De collecte van het Kinderkerstfeest op 24 december 2020 en Kerstmorgen 25 december was bestemd voor het werk van Kerk in Actie en haar partners onder vluchtelingenkinderen in kamp Moria op Lesbos. Ook in de Adventsenveloppen zat de collectefolder voor dit doel.
De opbrengst was overweldigend! Er kwam maar liefst € 2.970,00 binnen.

Oudejaarsavond stonden we in de kerk stil bij het werk van Stichting Epafras. Zij bezoeken Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen. “Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is en een tweede kans verdient, laten wij niemand zitten”.
De opbrengst van deze collecte was € 190,00.

De collecte in de eerste dienst van 2021 was sinds lange tijd weer bestemd voor het (reguliere) werk van de Diaconie. Fijn dat u het werk van de Diaconie wilde steunen met een prachtig collecteresultaat: er kwam € 1.603,40 binnen bij een gelukkige penningmeester van de Diaconie.
Mooi dat u door deze gaven de daad bij het woord voegde, héél hartelijk dank!

Alle gevers, groot en klein, onze hartelijke dank

Diaconie/ZWO-groep

X