Voedselpakketten voor India

Vorige week kreeg de ZWO-groep het verzoek om een donatie te doen aan Stichting Duniya in Varanasi (India).
Duniya ontplooit tal van initiatieven in de sloppenwijk Nagwa, o.m. schoolproject en ouderenzorg.
In 2016 was het een kwartaalproject, we zamelden toen geld in voor houten bedden voor ouderen en later, toen de rivier de wijk overstroomde, droegen wij bij in de herstart van het schooltje.

Het doel waar nu onze hulp voor werd gevraagd is het verzorgen van 137 stuks voedselpakketten voor gezinnen waarvan de kinderen op de school van Duniya les krijgen. Door de total lockdown hebben de meeste mensen geen werk en dus geen geld om voedsel te kopen.

Vanuit het legaat “Geerte (Lievaart) Wereldwijd” heeft de ZWO-groep 500 euro overgemaakt naar Stichting Duniya.

X