We hebben u nodig!

De kerk is geen plek van oude mensen, in onze kerk zijn gelukkig alle generaties te vinden. Er zijn ouderen en jongere mensen en ook veel kinderen en tieners. Voor kinderen en tieners is de kerk niet altijd een makkelijke plek. De kerkdienst is niet in de eerste plaats op hen gericht, er is veel dat over hen heen gaat of dat niet zomaar aansluit bij hun eigen leven.

Daarom is er ook allerlei jeugdwerk. Dat begint al bij de allerkleinsten, die op zondag naar de oppas komen en zo de kerk van binnen leren kennen. Daarna is er de kindernevendienst, waarbij de kinderen samen met de gemeente de dienst beginnen en eindigen, maar daarbinnen in hun eigen taal en werkvormen over God mogen horen en leren. Voor de tieners zijn er verschillende groepen op andere momenten: de jeugdkerk (12-16) op zondagmorgen, basiscatechese (10-12) in de middag en de samen eten groepen (16+ en 18+) op zondagavond. En dan is er ook nog regelmatig een leuke activiteit op vrijdagavond. Op al die plekken proberen we de kinderen en tieners te leren kennen.
We hopen dat ze een band met elkaar opbouwen, dat ze zich onderdeel van de gemeente weten en voelen en dat ze door onze aandacht en inzet heen iets van God mogen ervaren en leren.

Dat doen we als jeugdwerkers met veel liefde en visie, voor ieder van hen en voor ons als kerk. Want onze gemeente is niet compleet zonder hen en we kunnen veel van hen leren! Maar wij hebben u nodig!
Om met ons mee te denken over het jeugdwerk, om mee te doen in de organisatie of om mee te bidden voor de kinderen en tieners die onze gemeente rijk is.

Wilt u iets betekenen voor hen? Spreek iemand aan om het er eens over te hebben. Marco en Ineke als jeugdambtsdragers willen graag met u in gesprek gaan! (Mail bijvoorbeeld naar marcooosterom@pgleusden.nl of inekevandeberkt@pgleusden.nl).
Maar u kunt ook iemand van één van de vele groepen aanspreken.

 

X