Weer naar de kerk?

Weer naar de kerk?

Het mogelijk weer naar de kerk kunnen, is niet zomaar geregeld. Afgelopen zondag hebben een aantal kerkenraadsleden de kerkdienst bijgewoond om te ervaren of het gemaakte protocol werkt.

Als volgende stap willen we graag van u als gemeente weten of u weer naar de kerk wilt komen als we inderdaad starten met kerkdiensten (evt. start 5 of 12 juli).
Het is belangrijk om te weten dat het geen kerkdiensten zijn zoals u gewend bent. Zo zal er gewerkt worden aan de hand van het genoemde protocol en bijbehorende regels. Er komt een aanmeldprocedure voorafgaand aan de diensten. U kunt dus niet zomaar komen en niet elke week. Bij klachten mag u niet komen, we mogen niet zingen en er is geen koffiedrinken na afloop. Er zal voorlopig plaats zijn voor 40 mensen.

Om een goed beeld te krijgen willen we u vragen via deze link https://pgleusden.nl/enquete enkele vragen te beantwoorden. Graag voor 30 juni. In de volgende nieuwsbrief vertellen we u hoe we verder gaan.

Als u informatie wilt over de regels en afspraken in deze tijd voor bijeenkomsten en kerkdiensten in de kerk, verwijzen we u naar het Gebruiksplan op de website via de volgende link https://pgleusden.nl/wp-content/uploads/2020/06/gebruiksplan-dorpskerk-coronacrisis-.pdf

X