Wisseling van de wacht

Wisseling van de wacht

Dit jaar treden er een flink aantal ambtsdragers af. Om hun plaats in te nemen zijn we met name op zoek naar pastorale ouderlingen en naar ouderling-kerkrentmeesters.

Er zijn maar weinig gemeenteleden die de telefoon grijpen en zichzelf aanbieden om een vacature te vervullen. Wanneer u denkt dat u een geschikt iemand kent, dan helpt u ons geweldig door haar of zijn naam door te geven. Wij gaan dan met de betreffende in gesprek.

Zoals u weet worden met name ouderen en nieuw ingekomen bezocht door onze contactpersonen. In al onze wijkteams zoeken we versterking van gemeenteleden die ons willen helpen om bij jarigen, mensen die een jubileum vieren of die in Leusden zijn komen wonen een bloemetje te brengen. Het gaat om bezoekwerk in uw eigen buurt. Wanneer u ons wilt en kunt helpen erg graag.

U kunt geschikte kandidaten aanmelden of u zelf opgeven als contactpersoon bij onze scriba (scriba@pgleusden.nl).

Gemeenteleden geven aan de beroepingscommissie namen door van geschikte kandidaten. Met regelmaat wordt de naam van Neeltje Rietveld genoemd. Al enige tijd geleden heeft Neeltje aangegeven dat zij niet beschikbaar is om als nieuwe predikant in Leusden beroepen te worden. We snappen dat dit nieuws door velen als een teleurstelling wordt ervaren.

Namens de kerkenraad,
Bert de Velde Harsenhorst

X