Zondag 20 november 2022 collecteren wij voor de Diaconie

Zondag 20 november 2022 collecteren wij voor de Diaconie. Om het werk van de verschillende werkgroepen in de Diaconie mogelijk te blijven maken, is er voor de algemene kas van de Diaconie weer een aanvulling nodig.

Met uw steun kan de Diaconie zich blijven inzetten voor de mensen in Leusden, die dat heel hard nodig hebben.
Denk aan het eigen Interventiefonds, het Vakantiefonds en het Noodfonds Leusden van de gezamenlijke kerken en de burgerlijke gemeente.
Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we een lichtpuntje in het leven van onze naaste kunnen zijn.

Wilt u een bijdrage geven aan het werk van de Diaconie, dan kunt u een gift overmaken aan: Diaconie Protestantse gemeente Leusden, bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. werk Diaconie.

Alvast bedankt! Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Uw diakenen

 

X