Zondag 4 juni – Bijzondere dienst

Op 4 juni vieren we in onze beide kerken een aparte dienst. Het is een vervolg op de Pinksterdienst. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest is en wordt uitgestort. Dat de Geest van God toen en nu ons laat opademen en in beweging brengt.
Die beweging heeft alles te maken met hoe wij kerk willen zijn in onze tijd en in ons dorp. Met die vragen gaan we op 4 juni aan de slag.

Het wordt een bijzondere dienst omdat we een begin maken met het formuleren van een visie voor onze gemeente in de toekomst.

Het opstellen van een visie zal ons uiteindelijk brengen bij de keuzes die we moeten maken om in de toekomst kerk te zijn in ons dorp.

Het is een kerkdienst. Er wordt gebeden, gelezen en gezongen. Het is ook een dienst waarin we actief met elkaar aan de slag gaan.
Het gaat om de vragen als: wat heb je tenminste nodig om kerk te zijn, waartoe roept de Heer een gemeente bij elkaar. Hoe zijn wij Zijn kerk in dit dorp en deze tijd.
In Marcuskerk gaat dr. Bas van Os voor, in de Dorpskerk ds. Erica Hoebe.

Mogelijk krijgt u ook een uitnodiging voor deze dienst via de post. We nodigen al onze gemeenteleden uit, dus ook degenen die geen gebruik maken van de nieuwsbrief of de website.

Namens de kerkenraad,

Bert de Velde Harsenhorst

X