Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 22 oktober 2017 nemen wij afscheid van de ouderlingen Jouke de Jong en Hetty de Graaf tijdens de dienst in de Marcuskerk om 10.00 uur. Gelukkig zijn er ook weer mensen, die dit ambt op zich willen nemen. Dit zijn: Paul Weijland, die het ambt van pastoraal ouderling op zich wil nemen en Leo Lindhout, die als ouderling ons verbinding met de Raad van Kerken wil zijn. Hiermee volgt hij Hetty de Graaf op. Als kerkenraad zijn wij dankbaar dat opnieuw mensen zich geroepen weten tot het ambt.

De kerkenraad is voornemens om Paul en Leo in de dienst op 22 oktober te bevestigen als ambtsdrager.

X