Het Leusder Kerkblad is het (papieren) magazine van onze gemeente. Het verschijnt zes keer per seizoen, gevuld met interviews met gemeenteleden, prikkelende columns, verdiepende artikelen en inspirerende poëzie. (Foto-)verslagen en terugblikken staan naast aankondigingen voor nieuwe activiteiten. Ook staan er vaak mededelingen van de kerkenraad in en altijd praktische informatie. En natuurlijk een overzicht van de kerkdiensten.

De redactie bestaat uit: Peter Sneep (eindredactie), Tineke Overeem, PWillem Hekhuis, Jenny Jansma en Ko Groen. De predikanten schuiven om de beurt als gastredacteur aan. Kopij, vragen, reacties en opmerkingen kunt u sturen naar kerkblad@pgleusden.nl.

Voor vragen over administratie, adreswijzigingen en bezorging kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

De kerkbladen zijn hier te downloaden.

nr. 3 – december 2022
nr. 4 – februari 2023
nr. 5 – april 2023
nr. 6 – juni 2023
nr. 1 – augustus 2023
nr. 2 – oktober 2023

Door de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het gedeelte ‘Mutaties’ in verband met persoonlijke gegevens achterwege gelaten.

lkb-4901-voorblad
X