Het Leusder Kerkblad is het (papieren) magazine van onze gemeente. Het verschijnt zes keer per seizoen, gevuld met interviews met gemeenteleden, prikkelende columns, verdiepende artikelen en inspirerende poëzie. (Foto-)verslagen en terugblikken staan naast aankondigingen voor nieuwe activiteiten. Ook staan er vaak mededelingen van de kerkenraad in en altijd praktische informatie. En natuurlijk een overzicht van de kerkdiensten.

De redactie bestaat uit: Peter Sneep (eindredactie), Tineke Overeem, Willem Hekhuis, Jenny Jansma en Ko Groen. De predikanten schuiven om de beurt als gastredacteur aan. Kopij, vragen, reacties en opmerkingen kunt u sturen naar kerkblad@pgleusden.nl.

Voor vragen over administratie, adreswijzigingen en bezorging kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

De kerkbladen zijn hier te downloaden.

nr. 6 – juni 2023
nr. 1 – augustus 2023
nr. 2 – oktober 2023
nr. 3 – december 2023
nr. 4 – februari 2024
nr. 5 – april 2024

Door de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het gedeelte ‘Mutaties’ in verband met persoonlijke gegevens achterwege gelaten.

lkb-4901-voorblad
X