Het Leusder Kerkblad is het (papieren) magazine van onze gemeente. Het verschijnt zes keer per seizoen, gevuld met interviews met gemeenteleden, prikkelende columns, verdiepende artikelen en inspirerende poëzie. (Foto-)verslagen en terugblikken staan naast aankondigingen voor nieuwe activiteiten. Ook staan er vaak mededelingen van de kerkenraad in en altijd praktische informatie. En natuurlijk een overzicht van de kerkdiensten.

De redactie bestaat uit: Abigaël van Koerten – Blootens, Neeltje Rietveld (eindredactie), Tineke Overeem, Peter Sneep, Petra Noordhuis en Willem Hekhuis. De predikanten schuiven om de beurt als gastredacteur aan. Kopij, vragen, reacties en opmerkingen kunt u sturen naar kerkblad@pgleusden.nl.

Voor vragen over administratie, adreswijzigingen en bezorging kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Dit seizoen is de 47e jaargang van het Leusder Kerkblad. De kerkbladen zijn hier te downloaden.

nr. 2 – november 2019
nr. 3 – januari 2020
nr. 4 – maart 2020
nr. 5 – mei 2020
nr. 6 – juli 2020
nr. 1 – september 2020

Door de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het gedeelte ‘Mutaties’ in verband met persoonlijke gegevens achterwege gelaten.

lkb-4701-appels
X