Wat is diaconaat?

Diaconaat is hulp aan mensen in nood. Dat kan om financiële hulp gaan, maar we willen ook luisteren naar andere noden, zoals eenzaamheid of sociale isolatie. Daarbij spelen zowel gerechtigheid (recht doen, herstellen wat niet goed is) als barmhartigheid (goed doen aan wie dat nodig heeft) een rol.

In het Bijbelboek Handelingen worden de eerste christelijke gemeenten beschreven. Daar werden diakenen aangesteld die verantwoordelijk waren voor het beheer en de (her)verdeling van de goederen die de gemeenteleden op hun samenkomsten bijeenbrachten (tegenwoordig de collecte). De diakenen hadden, behalve een dienende taak in de liturgische samenkomsten, ook een sociale taak in de gemeenschap.

 

Diaconie in de PgL

De diakenen zijn lid van de kerkenraad, met als speciale taak de diaconie. Samen vormen zij het College van diakenen. De zorg voor mensen in nood krijgt op verschillende manieren vorm:

 

Diaconie in de kerkdienst

De zorg voor anderen heeft een vaste plek binnen de liturgie van de zondagse kerkdienst. Iedere zondag is één van beide collectes bestemd voor een diaconaal doel, waarbij de diakenen ook een rol spelen bij de inzameling. Gedurende het jaar zijn er enkele periodes waarin extra wordt gecollecteerd. De zorg voor anderen komt nadrukkelijk terug bij het vieren van het Heilig Avondmaal, dat samen met de predikant door de diakenen wordt verzorgd. Hierin komt tot uiting dat wij wat we aan de Tafel van God krijgen mogen en willen delen met anderen.

Postadres
Diaconie Protestantse gemeente te Leusden, Asschatterweg 1, 3831 JJ Leusden

Secretariaat
Het secretariaat van de diaconie is bereikbaar via e-mail: diaconie@pgleusden.nl

Namen en adressen van diakenen zijn beschikbaar op het Kerkelijk Bureau,
telefoon 06 – 1554 5432; e-mail:
kerkbur.adm@pgleusden.nl

Bankrekening
NL 35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Leusden

Downloads
Beleidsplan 2021-2024
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022
Begroting 2023

X