Direct naar:

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is de centrale administratie van de Protestantse gemeente te Leusden. Hier zijn ondergebracht:

 • de ledenadministratie voor ingekomenen, vertrokken en verhuisde gemeenteleden en mutaties bij overlijden;
 • de administratie Kerkelijke Bijdrage;
 • de administratie Solidariteitskas;
 • de Paas- en Eindejaarscollecte;
 • de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters;
 • de uitgifte van collectemunten;
 • de abonnementenadministratie van het Leusder Kerkblad.

Bereikbaarheid

Ook het Kerkelijk Bureau ontkomt niet aan aanpassingen in verband met de maatregelen rond het coronavirus. Dit betekent dat onze medewerkers nu alleen per telefoon of mail bereikbaar zijn. Hierbij de tijden :

 • Maandag     10.00-12.00 uur en 19.30-20.30 uur 06 – 1554 5432
 • Dinsdag       10.00-12.00 uur 06 – 1536 5350
 • Woensdag   10.00-12.00 uur 06 – 1554 5432
 • Donderdag  10.00-12.00 uur 06 – 1554 5432
 • Vrijdag         10.00-12.00 uur 06 – 1536 5350

Mailen:

Adres Kerkelijk Bureau

Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden-Centrum

Wil je contact met ons opnemen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met het Kerkelijk Bureau.

Contactformulier

Rekeningnummers

Algemeen en giften: NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente te Leusden

Actie Kerkbalans: NL38 INGB 0002 8684 99 t.n.v. Kerkelijke Bijdragen Prot. gemeente te Leusden

X