Direct naar:

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is de centrale administratie van de Protestantse gemeente te Leusden. Hier zijn ondergebracht:

  • de ledenadministratie voor ingekomenen, vertrokken en verhuisde gemeenteleden en mutaties bij overlijden;
  • de administratie Kerkelijke Bijdrage;
  • de administratie Solidariteitskas;
  • de Paas- en Eindejaarscollecte;
  • de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters;
  • de uitgifte van collectemunten;
  • de abonnementenadministratie van het Leusder Kerkblad.

Bezoekuren
* in de Marcuskerk op maandag van 19.30 – 20.30 uur en op donderdag van 10.00 – 12.00 uur.
* In de Dorpskerk op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur.

Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op:
* maandag van 10.00 – 12.00 uur en van 19.30 – 20.30 uur en woensdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur via 06 – 15 54 54 32.
* dinsdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur via 06 – 15 36 53 50.

Adres Kerkelijk Bureau

Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden-Centrum

Wil je contact met ons opnemen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met het Kerkelijk Bureau.

Contactformulier

Rekeningnummers

Algemeen en giften: NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente te Leusden

Actie Kerkbalans: NL38 INGB 0002 8684 99 t.n.v. Kerkelijke Bijdragen Prot. gemeente te Leusden

X