Direct naar:

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is de centrale administratie van de Protestantse gemeente te Leusden. Hier zijn ondergebracht:

  • de ledenadministratie voor ingekomenen, vertrokken en verhuisde gemeenteleden en mutaties bij overlijden;
  • de administratie Kerkelijke Bijdrage;
  • de administratie Solidariteitskas;;
  • de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters;
  • de uitgifte van collectemunten;
  • de abonnementenadministratie van het Leusder Kerkblad.

Bezoekuren:
Vrije inloop op maandag-en donderdagochtend van 10:00-12:00 uur en maandagavond van 19:30-20:30. In de Dorpskerk is iedere dinsdagochtend van 10:00-12:00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van:
maandag t/m donderdag 10:00-12:00 uur en maandagavond van 19:30-20:30 uur via tel.nr. 06 15 54 54 32.

Mailen kan natuurlijk ook:
Mailen kan natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar financieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

Adres Kerkelijk Bureau

Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden-Centrum

Wil je contact met ons opnemen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met het Kerkelijk Bureau.

Contactformulier

Rekeningnummers

Algemeen en giften: NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente te Leusden

Actie Kerkbalans: NL38 INGB 0002 8684 99 t.n.v. Kerkelijke Bijdragen Prot. gemeente te Leusden

X