Direct naar:

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is de centrale administratie van de Protestantse gemeente te Leusden. Hier zijn ondergebracht:

  • de ledenadministratie voor ingekomenen, vertrokken en verhuisde gemeenteleden en mutaties bij overlijden;
  • de administratie Kerkelijke Bijdrage;
  • de administratie Solidariteitskas;
  • de Paas- en Eindejaarscollecte;
  • de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters;
  • de uitgifte van collectemunten en -bonnen;
  • de abonnementenadministratie van het Leusder Kerkblad.

Spreekuren

Maandag van 19.30 – 20.30 uur in de Marcuskerk
Dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in de Dorpskerk
Donderdag van 10.00 – 12.00 uur in de Marcuskerk

Het Kerkelijk Bureau is naast bovenvermelde spreekuren telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00-12.00 uur via nummer 06 – 15 54 54 32. Dit nummer kunt u ook bellen tijdens de spreekuren op maandag en donderdag. Op vrijdag van 10.00-12.00 en tijdens het spreekuur op dinsdag via nummer 06-15 36 53 50.

Mailen kan ook:

Adres Kerkelijk Bureau

Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden-Centrum

Wil je contact met ons opnemen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met het Kerkelijk Bureau.

Contactformulier

Rekeningnummers

Algemeen en giften: NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente te Leusden

Actie Kerkbalans: NL38 INGB 0002 8684 99 t.n.v. Kerkelijke Bijdragen Prot. gemeente te Leusden

X