Direct naar:

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is de centrale administratie van de Protestantse gemeente te Leusden. Hier zijn ondergebracht:

  • de ledenadministratie voor ingekomenen, vertrokken en verhuisde gemeenteleden en mutaties bij overlijden;
  • de administratie Kerkelijke Bijdrage;
  • de administratie Solidariteitskas;
  • de Paas- en Eindejaarscollecte;
  • de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters;
  • de uitgifte van collectemunten;
  • de abonnementenadministratie van het Leusder Kerkblad.

Kerkelijk Bureau beperkt open

Vanaf 3 mei 2021 is een bezoek aan het kerkelijk bureau weer mogelijk.
• In de Marcuskerk op maandag van 19.30 – 20.30 uur en op donderdag van 10.00 – 12.00 uur.
• In de Dorpskerk op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur.
 
Wanneer u komt is een mondkapje en het desinfecteren van de handen bij binnenkomst verplicht. Ook is maar één bezoeker tegelijk  in de ruimte toegestaan.

Daarnaast is er de bereikbaarheid per telefoon en e-mail:

* Diana Saaltink : mobiel: 06 – 15 54 54 32, e-mail: kerkelijkbureau@pgleusden.nl 
Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur en maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur

* Evert Jan van de Lagemaat : mobiel : 06 – 15 36 53 50, e-mail : financieel@pgleusden.nl
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur

Adres Kerkelijk Bureau

Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden-Centrum

Wil je contact met ons opnemen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met het Kerkelijk Bureau.

Contactformulier

Rekeningnummers

Algemeen en giften: NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente te Leusden

Actie Kerkbalans: NL38 INGB 0002 8684 99 t.n.v. Kerkelijke Bijdragen Prot. gemeente te Leusden

X