Geef vandaag voor de kerk van morgen

De coronapandemie trekt een wissel op de gehele samenleving. Ook de PgL heeft daarmee te maken. Naast de onzekerheden die corona met zich meebrengt, zijn er vacatures in het predikantenteam die moeten worden vervuld. Dat vraagt om bezinning op de toekomstige invulling van de pastorale zorg binnen onze kerk en de hiervoor beschikbare financiële ruimte.

Om predikantsplaatsen, kerkgebouwen en kerkelijke activiteiten voor de kerk van morgen in stand te houden is veel geld nodig. Het belang van een succesvolle Actie Kerkbalans blijft daarom onveranderd groot. Bijna 70% van de kerkelijke boodschappen wordt ermee betaald!

Op de kassabon hieronder is te zien dat in 2022 de totale uitgaven op € 492.000 worden begroot. Daarmee liggen de uitgaven € 50.000 hoger dan de verwachte inkomsten. Dit tekort kan nu nog worden opgevangen door het aanspreken van in het verleden opgebouwde fondsen en reserves. Maar in komende jaren zullen we de tering naar de nering moeten zetten.

Van uw toezegging voor de Actie Kerkbalans wordt 7% via de ZWO afgedragen aan onze landelijke kerk voor projecten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat, tenzij u een andere verdeling hebt aangegeven.

U kunt onze kerk financieel nog op andere manieren helpen. Kijk op pgleusden.nl/geven/fiscaal-voordelig-schenken-nalaten.

kassabon-kerkbalans-2022
X