Pastoraat
Pastoraat

Zorg voor elkaar bij geloofs- en levensvragen.

Diaconie
Diaconie

Mensen in nood, in binnen- en buitenland.

Gemeentediaconaat
Gemeentediaconaat

Omzien naar elkaar.

ZWO
ZWO

Zorg voor mensen wereldwijd – zending en werelddiaconaat.

Groene kerk
Groene kerk

Zorg voor de natuur, het milieu en duurzaamheid.

In memoriam
In memoriam

Wij herdenken de mensen die gestorven zijn.

X