Kindernevendienst in de Dorpskerk

In de Dorpskerk is er elke week kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Daarin zingen we, horen een Bijbelverhaal en praten en knutselen erover. Kom je ook?

Elke zondag | 10 uur | Dorpskerk

Om de zes weken is er een speciale kindernevendienst, een zogeheten kindernevendienst-XL. Die duurt extra lang, zodat we nog meer leuke en andere dingen kunnen doen rondom een Bijbelverhaal of een Bijbels thema, zoals het Avondmaal, naastenliefde en duurzaamheid. We gaan creatief aan de slag door bijvoorbeeld te schilderen of toneel te spelen en maken er zo een bijzondere kindernevendienst van!

4 & 11 november (dubbele, over het Avondmaal) | Volgende data zie de Nieuwsbrief

Informatie
Petra Oosterom, tel. 033 – 496 16 08,
e-mail kindernevendienstdk@pgleusden.nl

Kinderen welkom in de Marcuskerk

Tijdens de zondagsdiensten in de Marcuskerk is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd speciaal een hoek voorin de kerk beschikbaar met een doos knutselspullen en andere materialen. Kinderen kunnen hier dan spelen, of iets uitzoeken en meenemen in de kerk bij hun ouders.

PowWow

Houd je als gezin van leuke dingen doen, een goed verhaal en samen eten met andere gezinnen? Dan is POW WOW iets voor jullie! Eén keer per maand op zaterdagmiddag kunnen jullie samen spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Er is ook een moment van rust en bezinning met muziek en liedjes zingen. Aan het eind van de middag staat eten voor jullie klaar.

POW WOW is een zinvolle en ontspannen zaterdagmiddag waarop jullie andere gezinnen ontmoeten. Samen plezier hebben staat voorop!
POW WOW is voor ouders en kinderen (4 – 12 jaar). Ook opa’s en oma’s zijn welkom. Het kost niets, maar er is wel een giftenpot voor de onkosten.
Elke eerste zaterdagmiddag van de maand: 16.30 – 18.30 uur (incl. samen eten).

6 oktober 2018 | 3 november 2018 | 1 december 2018

  • We maken gebruik van de ruimtes in MFC Atlas, Biezenkamp 288, Leusden. Graag aanmelden i.v.m. het eten via powwowleusden@gmail.com
  • POW WOW is een oecumenisch initiatief van de Protestantse Gemeente Leusden en de Jozefkerk St. Lucasparochie Leusden en geïnspireerd op de Kliederkerk: http://kliederkerk.nl/

Klik hier voor het fotoalbum van de PowWow van 6 oktober 2018

Kerkdiensten voor en door …

Gedurende het seizoen zijn er een aantal diensten waarin de kinderen een speciale plaats innemen. Liederen en verhaal worden op hen afgestemd en vaak worden ze vooraf of tijdens de dienst ingeschakeld.

Natuurlijk zijn volwassenen ook welkom, ook wie geen (klein)kinderen bij zich heeft.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we samen met de Jozefparochie en de basisscholen in Leusden twee bijzondere diensten. In 2018 waren die op 30 september.

Klik hier voor een fotoverslag.

Een feestelijke viering in de St. Jozefkerk met het verhaal van Sint Maarten voor jong en oud. Daarna staat Sint Maarten buiten op zijn paard te wachten en lopen we – onder begeleiding van een blaaskapel – naar de Marcuskerk. Warme chocomelk en iets lekkers staan voor ons klaar. Neem je een lampion mee voor onderweg?

Meer info via ds. Marleen Kemink: keminkmarleen@gmail.com

Zaterdag 10 november | 18.30 uur | St. Jozefkerk

In 2018 zal het koor ‘Relation’ onder leiding van Marijke van Leerzem samen met de jongeren en kinderen een feestelijke en vrolijke kerstmusical voor het hele gezin uitvoeren.

Zondag 16 december | 16 uur | Marcuskerk

Drie dagen voor Kerst kun je op zaterdag 22 december 2018 een wandeling door het Bijbelse Kerstverhaal maken. Een bijzondere wandeling langs het meer in het Jan Banninkpark (bij Fort033) waar duizenden lichtjes de weg wijzen. Je ontmoet alle mensen die een belangrijke rol spelen rond de geboorte van Jezus Christus: Keizer Augustus, Romeinse soldaten, inwoners van Bethlehem, de herbergier die geen plaats had, herders en wijzen, engelen en tot slot Jozef en Maria en het pasgeboren kind. Achter de stal is een dorpsplein met glühwein en warme chocolademelk.

De Kerst lichtjeswandeling wordt georganiseerd door Kids Revival Leusden, een gezamenlijke activiteit van de GKV De Koningshof en de PgL.

Zaterdag 22 december | 17-19 uur | Jan Banninkpark

Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, vieren we feest in een speciale dienst voor de kinderen, maar ook voor alle anderen. We horen het verhaal van Palmpasen, zingen daarover (veel kinderliederen) en de kinderen maken palmpaasstokken waarmee ze in optocht door de kerk gaan.
Kinderen die een palmpaasstok willen maken, moeten zich even aanmelden zodat we voldoende materiaal hebben. Dat kan via kindernevendienstdk@pgleusden.nl.

Zondag 14 april 2019 |10 uur | Dorpskerk

Klik hier voor een terugblik in foto’s op Palmpasen 2018 in de Dorpskerk.

Klik hier voor een terugblik in foto’s op Palmpasen 2018 in de Marcuskerk.

X