Oppas tijdens de dienst

Tijdens alle morgendiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in één van de zalen in de kerk. Een groep volwassenen en tieners zorgen hier voor. Terwijl de ouders naar de dienst gaan, spelen de kinderen. Tijdens het slotlied voor de zegen worden de kinderen de kerk binnen gebracht en naar de ouders. Zo kan de dienst gezamenlijk worden afgesloten.

Er is oppas tijdens alle morgendiensten, ook als er twee diensten zijn. Opgeven is niet nodig.

Informatie

Kerk op schoot

Kerk op Schoot vieringen zijn korte vieringen voor de allerkleinsten (0-4 jaar). Elke keer staat een ander Bijbelverhaal centraal waarbij de kinderen door het prikkelen van de zintuigen het verhaal kunnen beleven. Er worden eenvoudige liedjes gezongen die vooraf thuis al kunnen worden geoefend.

Een viering duurt van 9.15-9.45 uur, voor aanvang van de gewone kerkdienst, in de Dorpskerk. Dit seizoen zijn er vijf Kerk op Schoot vieringen, op:
zondag 10 september / 12 november / 11 februari / 22 april / 3 juni

Iedereen is welkom in de kerk, ook wie geen kinderen (bij zich) heeft.

Kerst op Schootviering
(voorheen het peuter- en kleuterkerstfeest)

Elk jaar, vlak voor kerst, is er in de middag een vrolijke en eenvoudige viering rondom het Kerstverhaal voor kinderen van 0-6 jaar (en hun familie). We zingen eenvoudige kerstliedjes, het kerstverhaal wordt op speelse wijze verteld met, voor en door de kinderen en na de dienst drinken we nog wat.

Iedereen is welkom om dit feest mee te vieren.

X