Versterking gezocht voor het jongerenwerk

Voor ons enthousiaste en actieve team voor het jongerenwerk, zijn wij opzoek naar versterking. Voor de leuke club jongeren in de leeftijd van 11-16 zijn er verschillende activiteiten. Zo hebben wij elke maand jeugdkerk, een interactieve dienst waarin allerlei actuele onderwerpen worden besproken. Ook is er elke maand een leuke activiteit. Zou jij/ u het […]

3 x Moldavië

• De collecte voor voedselpakketten voor de dorpen in ons meerjarenproject in Moldavië van zondag 28 maart 2021 heeft het onwaarschijnlijk mooie bedrag van € 3.320,80 opgebracht! Hiervoor kunnen ruim 160 voedselpakketten voor hulpbehoevende ouderen worden gekocht en uitgedeeld. • De in Vâratic en Leusden opgenomen Palmpasenvideo is intussen door Sybe Keegstra op de Facebook-pagina […]

Collecte-opbrengsten van zondag 7, 14 en 21 maart 2021

Zondag 7 maart werd gecollecteerd voor het Straatpastoraat Amersfoort. Het is een prachtig resultaat geworden, er kwam € 1.373,80 binnen. Zondag 14 maart werd er gecollecteerd voor het werk van Vluchtelingenwerk Nederland. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 1.055,20 opgebracht. Zondag 21 maart werd er gecollecteerd voor het werk van stichting De Zonnebloem-afd. […]

Wandel mee

Het is Pasen geweest en het voorjaar komt! Met de zon komt nieuwe energie. Meer en meer verlangen we naar ontmoeting. In de kerk missen we juist het contact met medegelovigen die niet tot onze eigen kleine kring behoren; mensen uit de kerk, die we misschien minder goed kennen, maar waar we ons toch verbonden […]

Online-Kindernevendient van Pasen tot Pinksteren: ‘Ik ben er voor jou’

De afgelopen tijd hebben we tijdens de online-Kindernevendiensten en het Palmpasenfeest-via-Zoom toegeleefd naar Pasen. Bij het Kinderpaasfeest hebben we die boodschap van Pasen ook gevierd. De betekenis dat Jezus heeft laten zien dat hij er voor ons/de ander is, willen we de komende weken graag vasthouden. Daarom nemen de kinderen van de Kindernevendienst die boodschap […]

Jaarekeningen 2020 gepubliceerd

De jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen over 2020 zijn in de afgelopen periode – op afstand – goedgekeurd door de leden van de Kerkenraad. Op deze website staat van beide jaarrekeningen een Verkort Overzicht met Toelichting. Door het aanklikken van onderstaande linkjes komt u direct bij de overzichten. Jaarrekening […]

Beroepingscommissie samengesteld

Met trots presenteren wij als kerkenraad de samenstelling van de beroepingscommissie. Bij samenstelling is gezocht naar een evenwichtige samenstelling qua leeftijd, vertegenwoordiging van beide vierplekken, geslacht en ervaring. Dit heeft geleid tot de onderstaande ‘negen’ namen, ook al staan er tien namen op het lijstje. De heer en mevrouw Luiten acteren als duo. Jan de […]

Collecteopbrengsten van 14, 21 en 28 februari 2021

Collecteopbrengst van zondag 14 februari voor het werk van de Diaconie Zondag 14 februari was de collecte bestemd voor het werk van de Diaconie. De opbrengst was € 1140,70, een prachtig resultaat. (De werkgroepen van de Diaconie presenteren zich in de zes zondagse diensten gedurende deze 40dagentijd en vertellen daarin iets over zichzelf en over […]

Gift uit het legaat voor het Werelddiaconaat voor Stichting Organisatie Kinderen Boekarest

Op voorstel van de ZWO-groep heeft de Diaconie besloten om € 500,00 uit het legaat voor het Werelddiaconaat over te maken aan Stichting Organisatie Kinderen Boekarest. Deze stichting is enige jaren geleden kwartaalproject van de Diaconie geweest. Fred Konijnenberg, de oprichter, is een oude studievriend van Albert en Hanneke Buisman uit onze gemeente. De Stichting […]

Corona: minder energieverbruik

Het zeer beperkte gebruik van de kerkgebouwen door corona, betekent minder energiegebruik. Het gasverbruik in 2020 was 28% (Marcuskerk) resp. 31% (Dorpskerk) lager dan in 2019. Aan elektriciteit hoefde per saldo 6500 kWh minder te worden afgerekend. Voor mee details klik op https://pgleusden.nl/zorgen/groene-kerk/

page 1 of 3
X