Gemeenteavond: 11 april

Waar blijven de financiële gegevens bij de toekomstvisie van onze gemeente? Daar wordt naar gevraagd. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is bezig met het afronden van een scenariorapport voor de kerkenraad. De kerkenraad bespreekt dat rapport en komt het voorstellen. Dat gebeurt op 26 februari en op een ingelaste vergadering in maart. Het rapport komt […]

19 maart Ontmoetingsmiddag Marcuskerk

Dinsdag 19 maart 2024 zal er een Ontmoetingsmiddag worden gehouden in de Marcuskerk.  Op weg naar Pasen! Deze middag zullen wij een viering houden om het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken en dat zal leiden tot de opstanding op Paasmorgen. We gebruiken een liturgie met het thema: “De rotsen gaan […]

Collecte-opbrengst 7 januari

Zondag 7 januari 2024 collecteerden wij voor de Raad van Kerken in Leusden De raad wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. De belangrijkste activiteiten zijn: * De Pinksterpleinviering * Het onderhouden van de Time Out Woning. * Vespervieringen op woensdagavond in de St. Jozefkerk * […]

Kerk in Leusden 2030 – Informatie

Onder de noemer ‘Kerk in Leusden 2030’ is de kerkenraad (samen met de gemeente) al enige tijd aan het nadenken over een nieuwe visie op de toekomst van de Protestantse gemeente Leusden. De kerkenraad wil graag alles wat er al is gebeurd, en wat er nog komt, overzichtelijk maken voor de gemeente. Via de ‘startpagina’ […]

Collectes in de 40dagentijd 2024

De 40dagentijd start op aswoensdag 14 februari en loopt t/m zaterdag 30 maart 2024. Ook dit jaar laten de werkgroepen van de Diaconie in deze periode van zich horen: het Gemeentediaconaat, het Interventiefonds, de Groene Kerk, het Jeugd- en Jongerenwerk, het Vakantiefonds en de ZWO-groep. Iedere zondag licht een van de werkgroepen het door de […]

Ambtsdragers bij rouw- en trouwdiensten

De kerkenraad is heel blij en dankbaar dat vier oud-kerkenraadsleden ‘ja’ hebben gezegd op de vraag of zij ambtsdrager willen zijn bij rouw- en trouwdiensten. De huidige kerkenraadsleden hebben veelal een baan en krijgen niet altijd vrij om dienst te doen bij rouw- en trouwdiensten. Juist ook bij deze diensten vindt de kerkenraad de ambtelijke […]

Tussenstand Actie Kerkbalans: € 292.000

Maandag 29 januari 2024 hebben Jan Berends en Aat Mosterd 287 papieren toezeggingen verwerkt. Met de 499 digitale toezeggingen is nu 90% van het streefbedrag toegezegd. Als u een van de 246 leden bent die digitaal deelnemen maar nog niet hebben toegezegd, dan hebben we u een herinnering gestuurd. Wilt u uw mail inclusief spamfolder […]

Project Ghana: de keuze is gemaakt

Nadat we alle reacties (handopsteken na de dienst afgelopen zondag en per e-mail naar het ZWO-secretariaat) hebben opgeteld, komen we tot een duidelijke keuze: • 85 stemmen voor project 1: Kindslavernij in de visserij. • 56 stemmen voor project 2: Vakopleiding en ondernemerscurrsussen voor jongeren. Wij gaan ons in 2024 dus inzetten voor het project […]

Bye Bye Moldavië

Project ‘Dagopvangcentrum voor jongeren Ulmu’ afgesloten. De succesvolle online wijn- en honingverkoop was onze laatste activiteit voor dit project in Moldavië. De netto opbrengst in 2023 was € 836,97. Met André Bloemendaal van leverancier Promoldavie hebben wij jarenlang fijn samengewerkt. Mede door zijn bijdrage hebben wij mooie wijnproeverijen en online verkopen kunnen realiseren. U kunt […]

Oecumenische vespers in de 40dagentijd

Oecumenische vespers in de 40dagentijd Thema: In godsnaam-duurzaam Elke woensdag om 19.00 uur Start: 14 februari Jozefkerk Leusden Bezinning op het Paasfeest Samen met de Jozefkerk en de Koningshof hebben we weer 7 vespers gemaakt. Aan de hand van verschillende teksten, uit de bijbel, uit de krant en het boek “VerduurSamen met Franciscus” bezinnen we ons […]

Rommelmarkt gaat door!!

De Rommelmarktcommissie is heel blij om te kunnen melden dat op zaterdag 8 juni 2024 rond de Dorpskerk een rommelmarkt gehouden gaat worden, Noteer de datum!! Er is opslagruimte gevonden, de commissie is aangevuld met nieuwe mensen, dus we gaan ervoor. Wel zal de markt beperkter dan andere keren zijn. Dat heeft te maken met de […]

page 1 of 4
X