Volgende week collecte voor Beiroet

Het moderamen van de Diaconie heeft besloten om de collecte van 16 augustus 2020 te bestemmen voor de ramp die Beiroet heeft getroffen. Kerk in Actie is inmiddels gestart met de noodzakelijke noodhulp via het internationaal kerkelijk netwerk (ACT) en de plaatselijke partners. Volgende week op deze plaats volgt meer informatie hierover.

Collectes kerkrentmeesters vakantieperiode

Gedurende de periode van de schoolvakanties is op de zondagen 26 juli, 9 en 23 augustus 2020 de opbrengst van de collecte bestemd voor het ‘Plaatselijk Kerkenwerk’. Door corona is behalve het kerkenwerk ook de verhuur van onze kerkgebouwen grotendeels komen stil te liggen en is daarmee een belangrijke bron van inkomsten drooggevallen. Met een […]

Envelopje

Envelopje? Door verschillende gemeenteleden is de vraag gesteld of het mogelijk is om collectemuntjes of collectegeld af te geven bij de kerk. U kunt altijd een enveloppe afgeven bij de medewerkers van het kerkelijke bureau. De openingstijden tref u aan in het kerkblad. Bij de Marcuskerk kunt u een enveloppe in de brievenbus deponeren met […]

Opbrengst collecte 5 juli voor Vrienden van Meander

Opbrengst collecte van zondag 5 juli Deze collecte was bestemd voor Vrienden van het Meander en heeft € 1.262,50 opgebracht. Dit geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van relaxstoelen voor de Transfere-afdeling en de Hartbewaking. Op de Transfere-afdeling liggen patiënten, veelal vanuit de afdelingen Orthopedie en Traumachirugie die wachten op een plek in een […]

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk De Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk die op ons programma staan voor dinsdag 14 juli en dinsdag 11 augustus gaan in verband met de corona-crisis niet door. Dinsdag 8 september zouden wij onze jaarlijkse busreis houden, maar deze gaat ook niet door. Tot nader order zullen wij geen ontmoetingsmiddagen houden. Wij houden […]

Avondmaal vieren in coronatijd

In de kerkenraad hebben we in de afgelopen tijd met elkaar gesproken of je avondmaal kunt vieren in coronatijd. Vier je thuis het avondmaal, met een stukje brood en glas wijn, terwijl je ondertussen kijkt naar de online kerkdienst? Of wacht je met avondmaal vieren tot we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten in de kerkdienst? […]

Collecte-opbrengst afgelopen weken

De collecte voor de videocamera van zondag 10 mei 2020 heeft tot en met donderdag € 1.566,- opgebracht. Dat is ruim 80% van het aankoopbedrag. En wat krijgen we dankzij deze camera de online diensten mooi scherp in beeld! Alle gevers hartelijk dank hiervoor De week daarvoor, 3 mei, was de collecte bestemd voor de Stichting […]

Kerkbalans: een geweldig resultaat!

De Actie Kerkbalans 2020 heeft voor de Protestantse gemeente te Leusden een geweldig resultaat opgeleverd: € 345.500, ruim € 8.000 meer dan de doelstelling en ook meer dan het resultaat van vorig jaar! Natuurlijk kunnen en moeten we als kerkrentmeesters allerlei mitsen en maren bij dit resultaat aangeven: • Mensen hebben hun toezegging verhoogd om […]

page 1 of 3
X