Week van Gebed voor de eenheid

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt deze Week uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal is voorbereid door kerken in Malta. Het thema ligt dicht bij de […]

Winterse wandeling

Het is heerlijk om al wandelend te genieten van een landschap en elkaar beter te leren kennen. De winterse wandeling gaat door de Treek en heeft als thema het gedicht ‘Naar winter’ van Ida Gerhardt. We gaan het in stilte en in gesprek met elkaar verkennen. Deze keer beginnen we om 12:00 uur met een […]

Parkeren rond de Dorpskerk

Door de nieuwbouw van huizen in de omgeving van de Dorpskerk zijn de mogelijkheden tot parkeren in de directe omgeving van de kerk afgenomen. Graag willen we als kerk een goede buur zijn voor de nieuwe bewoners. Daarom willen we u vragen om bij het parkeren van uw auto er op te letten dat u […]

GROEN, GROENER, …

Geheel in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de zomer van 2019 aan ’t Trefpunt bij de Dorpskerk isolerende maatregelen getroffen (spouwmuurisolatie en het aanbrengen van een isolatiepakket in de nok van het dak). In navolging daarop werd op 6 januari 2020 de Marcuskerk onder handen genomen. Rondom zijn ook hier de spouwmuren gevuld […]

Taizé-viering op 31 januari

Vrijdag 31 januari 2020 is er om 20.00 uur er weer een Taizé-viering in de Marcuskerk. Taizé-vieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. Er is geen voorganger en geen preek. Centraal in de bijeenkomst staan muziek en meditatie. De muziek wordt gevormd door het zingen en spelen van korte liederen met christelijke teksten die meerdere keren […]

Kerkelijk Bureau

De laatste jaren hebben Ingrid de Jong en Evert Jan van de Lagemaat samen aan de dagelijkse werkzaamheden voor het kerkelijk bureau invulling gegeven. Helaas heeft Ingrid ons nu laten weten dat zij uiterlijk 1 juli 2020 met haar werkzaamheden voor het kerkelijk bureau wil stoppen. Dat vinden wij heel jammer, mede gezien haar enthousiasme […]

Nieuws uit de kerkenraad

Zoals beloofd, we gaan u regelmatig bijpraten met nieuws uit de kerkenraad… De kerkenraad vindt het enorm belangrijk dat de vragen ‘wat is een Missionaire Kerk’ en ‘hoe geven we dat handen en voeten’ ook beantwoord worden door de kerkmensen van Leusden. We gaan van start om deze vragen te stellen aan alle ‘taakgroepen’ in […]

Vacante plaats Kerkenraad opgevuld

Door het afscheid van Leo Lindhout onlangs als ouderling is er een vacante plaats ontstaan binnen de kerkenraad en hadden wij geen afvaardiging meer namens onze kerkenraad binnen de Raad van Kerken Leusden. Wij zijn dan ook verheugd te melden, dat Maarten de Vries bereid is gevonden deze plek op te vullen en om onze […]

In memoriam dr. Jan Weernekers

Op 25 november 2019 is dr. J. Weernekers overleden. Hij was 1973 tot 1983 predikant van de toenmalige Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Zijn vroegere collega Jan Simon Ridderbos, emeritus predikant te Leusden, schreef onderstaand In Memoriam. Dr. Jan Weernekers Op 25 november 2019 stierf Jan Weernekers. Hij werd 89 jaar. Van 1973 tot 1983 was hij […]

Begrotingen 2020

Maandag 25 november 2019 zijn de begrotingen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen goedgekeurd door de Kerkenraad. Op deze website staan samenvattingen: * College van Kerkrentmeesters: klik hier * College van Diakenen: klik hier  

700 euro voor Moldavië

Het was een gezellige drukte bij de inloop-wijnproefavond op 14 november in de feestelijk versierde Marcuskerk. De bijna twintig te proeven Moldavische wijnen werden enthousiast beoordeeld en daarna was het wikken en wegen welke flessen er besteld gingen worden voor thuis. Dat de Moldavische wijnen in de smaak vielen was te merken aan de bestellingen… […]

page 1 of 3
X