PgL 2030 – Hoe gaan we verder

PgL 2030 – Hoe gaan we verder We merken dat veel van onze gemeenteleden betrokken zijn op alle ontwikkelingen in onze gemeente. Het zoeken naar een nieuwe predikant, op welke locatie gaan we verder, hoe gaan we vrijwilligers betrekken bij ons gemeente zijn en pastoraat, het zijn hele relevante vragen en het zijn ook veel […]

Time Out woning

Geen dak boven je hoofd? Dat kan iedereen gebeuren! De Timeout-woning is een gezamenlijk project van Raad van Kerken Leusden, Lariks Welzijn en Zorg en Omthuis, de woningbouwvereniging. <meer informatie>

Opbrengsten collectes CvK april2024

Met dankbaarheid willen we u als gemeente laten weten wat de opbrengsten zijn voor de collectes in april die door het CvK gehouden zijn. 14 april – collecte voor liedboeken en Bijbels – 636,56 euro 21 april – collecte voor koffie/thee/limonade na de dienst – 836,91 euro 28 april – reparatie en eventuele vervanging apparatuur […]

Onze eigen PgLeusden Kerk-app is er!

De PgLeusden-Kerkapp is beschikbaar! Dit is een app waarmee je in verbinding staat met de gemeente en de PgL ‘in je broekzak’ hebt, want op je mobiele telefoon. De app is voor gemeenteleden en vaste bezoekers van onze kerk. De PgLeusden-Kerkapp biedt de mogelijkheid om digitaal aan de collecte te geven. Geven kan eenvoudig via […]

Meedenken over de toekomst

De kerkenraad, de dominees, de Kerkrentmeesters zijn allemaal druk met de PgL 2030. De dominees praten ook moet groepen gemeenteleden over hun visie op de toekomst van onze gemeente. Wanneer u interesse hebt om deel te nemen aan zo’n gesprek, stuur dan een mail naar de scriba: scriba@pgleusden.nl, of naar ds. Erica ericahoebe@pgleusden.nl (ds. Rob […]

Eén gemeente, één locatie

Eén gemeente, één locatie Gedurende de zomerperiode en de laatste jaren ook in de koudste maanden van het jaar, kerken we in één van onze gebouwen. Vanaf advent dit jaar (1 december en de zondagen er na) zal dit de regel zijn. Dat wil zeggen dat er iedere zondag één viering is en deze vindt […]

Beroepingscommissie

Beroepingscommissie Op zondag 1 december nemen afscheid van Rob Doesburg als onze predikant. Als kerkenraad overwegen we om een nieuwe predikant te gaan beroepen. Deze maand nemen we, als kerkenraad, daar een besluit over. Daarnaast moet de landelijke kerk daar ook haar goedkeuring aan hechten. Als dat allemaal lukt hebben we na de zomer een […]

Preekvoorziening

Preekvoorziening Al jaar en dag verzorgt Leen Vlieland voor onze gemeente de preekvoorziening. Dat wil zeggen hij regelt de dominees die op zondag bij ons voorgaan. Leen geeft te kennen dat hij hiermee wil stoppen. Wie is bereid om deze klus van hem over te nemen. Voor de komende periode is al veel geregeld. Leen […]

Oproep van het kindernevendienst-team

In de Dorpskerk hebben we elke zondag kindernevendienst en waar we altijd op zoek zijn naar gemeenteleden die ons team willen versterken, zijn we dat nu helemaal. Er gaat leiding stoppen waardoor de noodzaak nu nog hoger is. In de kindernevendienst maken we gebruik van een hele fijne methode, waarin alles voorbereid is (het verhaal, […]

Jaarverslag 2023 ZWO-groep

De ZWO-groep heeft het Jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Per maand worden alle acties en werkzaamheden opgesomd. Hoogtepunten van dat jaar waren het laatste Moldaviëproject (€ 5900 voor de opvang van jongeren uit achterstandsgezinnen in het dorp Ulmu – foto) en de 40dagentijdactie ‘Uit liefde voor jou’ in samenwerking met andere werkgroepen van de Diaconie. Er […]

Opbrengst collectes

De collecte op Eerste Paasdag, 31 maart 2024, met als doel de aanschaf van Paaskaarsen voor beide kerken en voor alle kaarsen die het gehele jaar door bij allerlei gelegenheden worden uitgedeeld, heeft het bedrag opgebracht van 875,71 euro. De collecte van 7 april bestemd voor het onderhoud van de gebouwen, heeft ook een mooi […]

Startzondag seizoen 2024 – 2025

Startzondag seizoen 2024 – 2025 Zondag 15 september Save the date Staat de datum al in de agenda? Noteer anders gauw deze datum. Locatie net als vorig jaar: Cay Noya, Amersfoort. Hou de hele dag er voor vrij, dan hoef je geen moment van deze fantastisch fijne gemeentedag te missen. Heb je leuke ideeën voor […]

X