Het Jeugdhonk is verkocht

Het Jeugdhonk is verkocht. De nieuwe eigenaar is een projectontwikkelaar. Deze heeft meegedeeld om gebouw geschikt te willen maken als kinderdagverblijf en is in onderhandeling met de gemeente. De overdracht vindt plaats op 1 augustus. De hele inventaris heeft een herbestemming gekregen: • drie rieten zitjes met bijbehorende tafeltjes zijn overgegaan naar het Leger des […]

12 augustus: Zomerzendingscollecte voor Kameroen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en […]

Ontmoetingsmiddag dinsdag 14 augustus in de Marcuskerk

U wordt hartelijk uitgenodigd voor de ontmoetingsmiddag in de Marcuskerk op dinsdag 14 augustus 2018. Mevrouw Diny Zimmer uit Ermelo komt deze middag vertellen over haar belevenissen als trouwambtenaar. Vaak wordt gedacht, dat de huwelijksvoltrekking een saaie en langdradige aangelegenheid is. Maar zij komt ons het tegendeel bewijzen met eigengemaakte liedjes, anekdotes, mopjes, gedichtjes en […]

1500 boompjes voor Tamaci (Niger)

Zondag 17 juni 2018 werd in Dorpskerk en Marcuskerk gecollecteerd voor Stichting Viva Sahel. Het doel was voor de opbrengst 1400 jonge boompjes in Niger lokaal te laten kopen en planten. Met gieters werd gecollecteerd in de hoop dat het geld voor een herbebossingsproject in Tamaci, Niger, zou stromen als water. En dat is gebeurd! […]

Organist Hans van Haeften vertrekt uit Leusden

Organist Hans van Haeften vertekt per 1 augustus 2018 uit dienst van de PgL en vertrekt naar de Vredeskerk in Nijkerk. Hij kan daar het dubbele aantal uren werken vergeleken met zijn dienstverband bij ons. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) vindt het heel jammer maar begrijpt zijn beslissing. Gelukkig heeft Hans beloofd de repetities van […]

Voedselbank zoekt vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Voedselbank Voedselbank Amersfoort is gevestigd in Amersfoort aan de Argonweg 10. Met de voedselbanken in Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel wordt intensief samengewerkt. Voedselbank Amersfoort verstrekt wekelijks ongeveer 500 voedselpakketten aan ongeveer 1600 personen, waarvan ongeveer 600 kinderen tot 18 jaar zijn. De Voedselbank wordt actief gesteund door ondermeer kerkelijke instanties, bedrijven en particulieren. […]

Kerkdiensten in de zomerperiode

Gedurende zes weken tijdens de schoolvakanties zal ook dit jaar weer een van beide kerken gesloten zijn. Dat betekent, dat er gedurende de eerste drie weken van de zomerperiode, op 15 juli, 22 juli en 29 juli gekerkt kan worden in de Marcuskerk. De Dorpskerk is dan gesloten. Tijdens de daaropvolgende weken zal dan de […]

Oppasdienst Marcuskerk stopt per 1 juli

Vanaf 1 juli 2018 zal er geen Oppasdienst meer worden aangeboden in de Marcuskerk. Er is met veel liefde en plezier voor onze allerkleinsten gezorgd door de Oppasteam, daarvoor dank! Toch zijn er helaas na vele oproepen onvoldoende vrijwilligers om hier mee verder te kunnen. In de Dorpskerk gaat de Oppasdienst wel door zoals u […]

Beamergebruik in de Dorpskerk

In de Marcuskerk en de Dorpskerk wordt gebruik gemaakt van beamers. Het gebruik in de Dorpskerk is recent door de kerkenraad besproken, omdat de beamer daar de laatste jaren steeds meer wordt ingezet om, naast de ondersteuning van de liturgie en preek, andere dingen onder de aandacht te brengen. Denk aan oproepen voor activiteiten, vrijwilligers […]

Jaarverslag ZWO 2017

Het Jaarverslag 2017 van de ZWO-werkgroep geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Interessant te zien op hoeveel verschillende terreinen de werkgroep actief is. We kunnen met name vanuit de Dorpskerk nog wat versterking gebruiken. Voor meer informatie neemt u contact op met een van de ZWO-leden of via het secretariaat: telefoon 033 […]

Opbrengst kledingbeurs: bijna 1500 euro

Er was weer heel veel kleding gebracht en na alles uitzoeken en sorteren hadden we weer een prachtige kledingwinkel in het Trefpunt. Het waren drie gezellige dagen en hard werken met elkaar en veel lol samen. Het was woensdag 11 april 2018 mooi droog weer en dan kunnen de schoenen en andere kleding naar buiten. […]

page 1 of 2
X