Een collecte en een nieuwe duofiets

Zondag 26 maart 2023 is er in onze beide kerken gecollecteerd voor een nieuwe z.g. duofiets voor de bewoners van Het Gastenhuis. Men had daar door allerlei activiteiten al een fors bedrag bij elkaar gespaard, maar door onze bijdrage van ruim € 1800,- kon men niet veel later de fiets bestellen. Woensdag 17 mei is […]

Publicatie jaarrekeningen 2022

Maandag 22 mei 2023 zijn de jaarrekeningen 2022 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen voorlopig goedgekeurd door de Kerkenraad. Conform de regels van de PKN volgt er daarna een terinzagelegging termijn van twee weken. Op de website van onze kerk staat van beide jaarrekeningen een samenvatting met toelichting. Desgewenst kunt u […]

Brunch! Aan tafel in Leusden-Zuid

Op een van de eerste mooie lentedagen in het weekend, zaterdag 13 mei 2023, was het Wijkfeest in Leusden-Zuid gepland. Als PgL hebben wij actief meegedaan door de organisatie rondom de brunch voor onze rekening te nemen. De brunch paste perfect bij ons jaarthema ‘Aan tafel’. Na de opening door ds. Rob kon een ieder […]

Ontmoetingsmiddag Marcuskerk.

Dinsdag 13 juni 2023 gaan we op reis! Dan hopen wij een gezellige dagtocht te maken naar Elburg. We vertrekken om 09.30 uur vanaf de Marcuskerk. Daar staat de touringcar klaar, geschikt voor rolstoelen en rollators. In Elburg worden we ontvangen met koffie en gebak. Daarna bezoeken we de zandsculpturen met als thema ‘Bijbelse Zandverhalen’. […]

‘Multo obrigado’ uit São Paulo, Brazilië

Via Piet Gilhuis ontvingen wij de vertaling van het bedankbriefje dat Estrela Nova, crèche en buurtcentrum voor jongeren in São Paulo naar ons toestuurde, na ontvangst van een bijdrage uit het legaat voor het Werelddiaconaat. Een samenvatting hieruit: “De bijdrage van de Protestantse Kerk van Leusden, die we via jouw bemiddeling ontvingen, helpt nu al […]

31 mei: Luisteren naar Oosterhuis-liederen

Huub Oosterhuis schreef meer dan zevenhonderd liederen. Nadat hij op Paaszondag overleed, kwam het lijstje niet verder dan vijftien bekende ‘liedjes’, zoals Oosterhuis zelf zijn liederen noemde. In de late jaren ’70 hoorde Peter Sneep voor het eerst van Oosterhuis toen op de radio het lied ‘Delf mijn gezicht op’ was te horen. In 1984 […]

Terugblik kledingbeurs

Woensdag 19 april 2023 was er weer een kledingbeurs in het Trefpunt. Het waren drie drukke dagen maar ook heel gezellige dagen met elkaar. Er is weer hard gewerkt en we hadden een prachtige winkel waar veel te koop was. Woensdag stond er een hele rij klanten voor de deur die graag wilden winkelen. Dat is […]

Kennismaken met ds. Erica

Ds. Erica Hoebe wil graag kennismaken met haar nieuwe gemeente. Er komt een serie bijeenkomsten in beide kerken. Het worden ontmoetingen in informele, ontspannen sfeer. Iedereen is welkom! Het gaat om de volgendedata en tijden: Dorpskerk: * dinsdag 9 mei 10.00 uur * dinsdag 23 mei 14.00 uur * dinsdag 6 juni 20.00 uur Marcuskerk: * donderdag 11 mei […]

Nieuwe diaken

We zijn blij, dat weer een gemeentelid bereid hebben gevonden om toe te treden tot de kerkenraad door het  ambt van diaken op zich te nemen. Dit is Gerda van de Lagemaat.  De kerkenraad is voornemens om Gerda van de Lagemaat in de dienst op 7 mei in de Dorpskerk te bevestigen als ambtsdrager.

Wijkindeling Protestantse gemeente Leusden

Met de komst van ds. Erica is er een nieuwe wijkindeling gemaakt. Als kerkelijke gemeente hebben we drie pastorale wijken, namelijk Noord, Midden en Zuid. In alle drie de wijken zullen beide predikanten pastorale contacten hebben. Zo zijn we allebei dominee van de hele PgL. Ook speelt mee dat op deze manier bij het emeritaat […]

Nieuw project in Ulmu, Moldavië, van start

Met Palmpasen, 2 april 2023, was er de start van ons nieuwe project in Ulmu, centraal-Moldavië. Dit jaar zetten wij ons binnen de PgL in voor de Dagopvang van jongeren in Ulmu. Ongeveer 30 jongeren (van wie de ouders in het buitenland werken) krijgen na schooltijd een warme maaltijd, eventueel bijles en/of huiswerkbegeleiding. Een meer […]

Collecte-opbrengsten maart 2023

• Zondag 5 maart werd in het kader van de 40dagentijd gecollecteerd voor boeren in Oeganda, die werken in een lastig klimaat, een project van Kerk in Actie. Via de collectemandjes en de bank is er € 1.042,62 binnengekomen. Een prachtig resultaat! • De collecte voor Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp op zondag 12 maart heeft […]

page 1 of 3
X