Diverse vrijwilligers gezocht!

Wie vindt het leuk om mij op woensdagmorgen in de Dorpskerk ongeveer 2 uurtjes per week of om de 14 dagen te komen helpen met diverse karweitjes? Wie is bereid om incidenteel of op een vaste avond in de Dorpskerk of Marcuskerk de koffie te verzorgen? Uw reactie en voor meer informatie kunt u mailen […]

Jaarverslag 2018 van de ZWO-groep

Het Jaarverslag 2018 van de ZWO-werkgroep geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Klik hier om het verslag te lezen. Interessant te zien op hoeveel verschillende terreinen de werkgroep actief is. Enthousiast geworden? We kunnen altijd extra ‘handjes’ gebruiken! Informatie bij secretariaat ZWO-groep: Rijk en Inge van Laar, e-mail: renivanlaar@gmail.com

Terugblik Kledingbeurs 3 april 2019

Het waren weer heel gezellige dagen samen in het Trefpunt. Er werd veel kleding gebracht en we hadden een goede verkoop. Het bedrag aan het eind van de beurs was € 1640,00. Dit is toch een prachtig bedrag om weg te geven aan onze projecten. Alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan dit succes, heel hartelijk […]

Jaarrekeningen 2018

Maandag 25 maart 2019 zijn de jaarrekeningen 2018 van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen goedgekeurd door de Kerkenraad. Klik hier voor een samenvatting van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters. Klik hier voor een samenvatting van de jaarrekening van het College van Diakenen.  

Koffie op zondagmiddag in de Marcuskerk

De kerk is elke zondag open, tenminste op zondagmorgen. Hierin is nu verandering gekomen. Ook elke zondagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur is de Marcuskerk open voor een kopje koffie of thee, een babbeltje, een spelletje te doen. Er zijn diverse spelletjes aanwezig maar neem gerust uw favoriete spelletje mee. Het koffiedrinken na elke zondagmorgendienst […]

Tussenstand 11 maart 2019

De tussenstand d.d. 11 maart 2019 van de toezeggingen in de actie Kerkbalans is afgerond € 336.000. Daarmee zijn we goed op weg naar het streefbedrag van € 341.000. De herinneringsbrieven aan de mensen die nog niet hebben toegezegd, zijn inmiddels verstuurd. We rekenen erop dat we met de nog te ontvangen toezeggingen het streefbedrag […]

Nieuwe ambtsdragers

Dankbaar en verheugd zijn wij, dat er weer drie mensen bereid zijn gevonden een ambt op zich te nemen binnen onze gemeente. Wim Kurk heeft ingestemd om diaken te worden. Daarnaast hebben twee personen zich bereid verklaard om ouderling te worden. Dit zullen zij in de vorm van een duo-functie uitoefenen. Dit zijn Björn van […]

page 1 of 2
X