Herhaalde oproep werving organist/cantor m/v

De zoektocht van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Liturgie naar een opvolger voor Hans van Haeften heeft nog geen benoembare kandidaat opgeleverd. De advertentie op de websites van Orgelnieuws, de Protestantse kerk Nederland en onze eigen website wordt herhaald. Wanneer u in uw familie of kennissenkring iemand kent die mogelijk belangstelling heeft voor […]

PCOB over herziening Nieuwe Bijbelvertaling

Woensdag 24 oktober organiseert de afdeling Leusden van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) een bijeenkomst over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Spreker is Frans van Houwelingen, voormalig onderwijzer aan De Kleine Beer (nu het Christal). Hij schreef kinderboeken en kan goed vertellen. Hij werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Het onderwerp is boeiend voor iedereen die […]

Het Jeugdhonk is verkocht

Het Jeugdhonk is verkocht. De nieuwe eigenaar is een projectontwikkelaar. Deze heeft meegedeeld om gebouw geschikt te willen maken als kinderdagverblijf en is in onderhandeling met de gemeente. De overdracht vindt plaats op 1 augustus. De hele inventaris heeft een herbestemming gekregen: • drie rieten zitjes met bijbehorende tafeltjes zijn overgegaan naar het Leger des […]

1500 boompjes voor Tamaci (Niger)

Zondag 17 juni 2018 werd in Dorpskerk en Marcuskerk gecollecteerd voor Stichting Viva Sahel. Het doel was voor de opbrengst 1400 jonge boompjes in Niger lokaal te laten kopen en planten. Met gieters werd gecollecteerd in de hoop dat het geld voor een herbebossingsproject in Tamaci, Niger, zou stromen als water. En dat is gebeurd! […]

Organist Hans van Haeften vertrekt uit Leusden

Organist Hans van Haeften vertekt per 1 augustus 2018 uit dienst van de PgL en vertrekt naar de Vredeskerk in Nijkerk. Hij kan daar het dubbele aantal uren werken vergeleken met zijn dienstverband bij ons. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) vindt het heel jammer maar begrijpt zijn beslissing. Gelukkig heeft Hans beloofd de repetities van […]

Oppasdienst Marcuskerk stopt per 1 juli

Vanaf 1 juli 2018 zal er geen Oppasdienst meer worden aangeboden in de Marcuskerk. Er is met veel liefde en plezier voor onze allerkleinsten gezorgd door de Oppasteam, daarvoor dank! Toch zijn er helaas na vele oproepen onvoldoende vrijwilligers om hier mee verder te kunnen. In de Dorpskerk gaat de Oppasdienst wel door zoals u […]

Beamergebruik in de Dorpskerk

In de Marcuskerk en de Dorpskerk wordt gebruik gemaakt van beamers. Het gebruik in de Dorpskerk is recent door de kerkenraad besproken, omdat de beamer daar de laatste jaren steeds meer wordt ingezet om, naast de ondersteuning van de liturgie en preek, andere dingen onder de aandacht te brengen. Denk aan oproepen voor activiteiten, vrijwilligers […]

page 1 of 2
X