Het Gemeentediaconaat organiseert sinds 1975 een scala aan activiteiten voor jong tot en met oud; rond de kerkdiensten en gewoon door de week. Het belangrijkste van al deze activiteiten is ‘Omzien naar elkaar’, om aan wie dat nodig heeft de helpende hand te bieden.

Sinds 1 januari 2017 is er een gezamenlijk bestuur. Er zijn gezamenlijke activiteiten, zoals de kerktaxi, de vriendendienst, de kaartenschrijfactie, paas- kerstgroeten en de dag van de mantelzorg.

Daarnaast organiseren de werkgroepen Dorpskerk en Marcuskerk een aantal zaken apart: het ouderenwerk, de bloemendienst, de oppasdienst, open Marcuskerk, kledingbeurs, rommelmarkt en begeleiding bewoners Kapeldienst Lisidunahof.

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter (interim) Hans van Geet 033 – 494 8230  j.van.geet@kpnmail.nl
Secretaris Jenny Meijlink 033 – 494 0090 jennymeijlink@online.nl
Lid Dorpskerk Hans van Geet 033 – 494 8230 j.van.geet@kpnmail.nl
Lid Marcuskerk Diana Saaltink 06 – 1393 0114 dianasaaltink@hotmail.com
Penningmeester Teus Blanken teunisblanken@gmail.com

Een film van het 25-jarig bestaan van het Gemeentediaconaat PgLeusden

Een film van het 40-jarig bestaan van het Gemeentediaconaat PgLeusden

Activiteiten

Gezamenlijk
Gezamenlijk
Dorpskerk
Dorpskerk
Marcuskerk
Marcuskerk
X