'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?'


Workshop op dinsdag 15 oktober in ‘t Trefpunt om 20 u.

De mensheid staat voor de reusachtige uitdaging haar ecologische voetafdruk te verkleinen.
Op internationaal en nationaal niveau zijn plannen gesmeed om de uitdagingen het hoofd te bieden.
Nu komt het erop aan de gemaakte plannen waar te maken. Welke bijdrage kun jij hieraan leveren?
In de workshop Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? krijg je daar zicht op.

Wij mensen maken gebruik van wat de Aarde biedt: voedsel, water, lucht, bodemschatten, plantaardige en dierlijke grondstoffen. De vraag van mensen naar natuurlijke hulpbronnen blijft almaar stijgen. Zelfs zover dat ze de draagkracht van onze planeet Aarde te boven gaat. Onze ecologische voetafdruk is te groot.
Bedrijven en consumenten leggen een groot beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Als dit zo doorgaat, kan de Aarde mensen, dieren en planten niet langer van dienst zijn. Vooral toekomstige generaties zullen dit merken. Maar nu al doen zich allerlei ecologische problemen voor: klimaatopwarming, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, water- en luchtvervuiling, watergebrek en extreme weersomstandigheden.

Eind 2015 is in Parijs een internationaal klimaatakkoord gesloten. Het deed de harten sneller kloppen. Maar het was pas een eerste begin. Nu zijn de landen die het akkoord ondertekenden aan zet, zo ook Nederland. Niet alleen van bedrijven en overheden, maar ook van burgers wordt gevraagd actief bij te dragen aan ecologische duurzame en tegelijk sociaal rechtvaardige oplossingen.

Om zicht te krijgen hoe jij hieraan kan bijdragen, is nodig dat je grote uitdagingen in stukjes hakt en behapbaar maakt.
De groene kerken in Leusden nodigen je uit om mee te doen aan de workshop Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?
Op een speelse wijze kom je aan de weet bij welke maatschappelijke vraagstukken jij je betrokken voelt. En ook hoe jij jouw talenten hiervoor kunt inzetten.
De workshop wordt begeleid door Gerard van Eck. Vanuit zijn bedrijf Explorer begeleidt hij processen waardoor mensen zich geïnspireerd weten om zich alleen of samen met anderen in te zetten voor een ecologische duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.

Werkgroep Groene Kerk

van de Protestantse Gemeente en de Koningshof.

groenekerk@pgleusden.nl

Energiegebruik PgL

Werkgroep Groene Kerk analyseert het energiegebruik van beide kerkgebouwen.

plaatsing opbrengst t/m juni ’19
Marcuskerk 40 panelen 21-8-2015 ruim 33.000 kWh
’t Trefpunt 20 panelen 17-10-2018 ruim   3.000 kWh


Op een topdag is de productie van beide locaties samen zo’n 120 kWh.

Maar het is een complexe puzzel:
in de wintermaanden is de opbrengst van de panelen laag en tegelijk het stroomgebruik hoog, en in de zomermaanden is dat precies andersom.
Panelen wekken stroom op; een deel wordt direct gebruikt en de rest teruggeleverd aan het net.
Maar als ’s avonds de vaatwasser etc. aan gaat springt het net weer bij. Dus er is ook stroomlevering op dagen dat we zelf terugleveren. Dit laatste levert nu nog evenveel op als geleverde stroom kost. Maar dat wil de regering over enkele jaren veranderen.

 

 

 

Sinds kort kunnen de panelen van ’t Trefpunt via internet worden uitgelezen.
Als voorbeeld de grafiek van 1 juni. Op deze mooie zonnige dag was de opbrengst 37 kWh.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Opbrengst zonnepanelen 2018

De opbrengst van de 40 zonnepanelen op de Marcuskerk is voor 2016, 2017 en 2018 op een rij gezet.

De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig. Dat resulteerde in een opbrengst die 12% hoger lag dan in 2017 en zelfs 16% meer dan in 2016. Klik hier voor de grafiek met de cijfers.

De tweede grafiek toont het verloop over de maanden van het jaar. Mei en vooral juli sprongen er vorig jaar bovenuit. Klik hier voor deze grafiek.

In november 2018 zijn 20 panelen geplaatst op ‘t Trefpunt. De opbrengst daarvan is nog niet bekend.

Een volgende keer hopen we meer te vertellen over het energiegebruik van de kerkelijke gebouwen met daarbij het aandeel dat de panelen voor hun rekening nemen.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Zonnepanelen op 't Trefpunt

In november 2018 zijn op ‘t Trefpunt 20 zonnepanelen geplaatst. Een mooi alternatief voor de Dorpskerk – een monument, waar panelen op het dak geen optie was. De foto is genomen vanuit de tuin van de vml. pastorie met de kerk op de achtergrond.

Sinds augustus 2015 hebben de 40 panelen op de Marcuskerk al bijna 30.000 kWh opgeleverd. In een jaar schommelt de opbrengst tussen de 8500 – 9800 kWh.

Er wordt bekeken hoe de registratie van de opbrengst van de zonnepanelen van Marcuskerk (40) en Dorpskerk (20) het beste georganiseerd kan worden. Door de slimme meters uit te lezen ontstaat een overzicht van het stroomgebruik per locatie en van de opbrengst van de panelen.

Groene Kerken

De ‘Groene kerken actie’ is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De Groene Kerken actie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Inmiddels zijn er al meer dan 100.

Klimaatverandering

Als christen zijn we ‘Rentmeester van de Schepping’.
Dagelijks zie je met die pet op berichten in de krant en op tv.

Een tweet die je aan het denken zet:

“Pap, wat deed jouw generatie om de klimaatverandering tegen te gaan,
op het moment dat er nog tijd was om het te stoppen….?”

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ook voor onze gemeente. In het najaar van 2016 is een werkgroep Duurzaamheid gestart met plannen om onze geloofsgemeenschap (nog) duurzamer en milieubewuster te maken.

In de kerkgebouwen zijn milieubesparende maatregelen uitgevoerd. Er is dubbel glas aangebracht, er zijn zonnepanelen geïnstalleerd, er wordt fairtrade koffie en thee gebruikt.

Begin januari 2017 is onze gemeente aangemeld als ‘Groene Kerk’. Het gaat daarbij niet om de naam, het is geen keurmerk, maar een belofte. Een belofte om in stapjes een bijdrage te leveren aan verduurzaming en klimaatverbetering. Een beweging van kerken die vanuit het geloof bezig zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding (ver weg en dichtbij) en de vergroening van de eigen gemeenschap.

Van 7 t/m 14 mei 2017 hebben we een (eerste) Duurzaamheidsweek georganiseerd. In de kerkdiensten werd aandacht besteed aan het thema, de kinderen spraken in de nevendienst over eerlijke handel/ fairtrade, met daarna een workshop ‘duurzame pindarotsjes maken’, van verkruimelde rijstwafel, pindakaas en gesmolten chocola. Na de diensten is toelichting gegeven wat het betekent Groene Kerk te zijn.

We hebben samen afgesproken om zo duurzaam mogelijk te handelen door groene stroom gebruiken en fair trade producten e.d. En steeds opnieuw zullen we onszelf de vraag stellen hoe het nog beter en zuiniger kan.

Bekijk de foto’s die in beide kerken zijn gemaakt.

X