Voortaan jas aan in de kerk? Dikke trui?

De werkgroep Groene kerk kijkt al een aantal jaren naar het energiegebruik van de PgL. In 2015 zijn 40 zonnepanelen op de Marcuskerk geplaatst en in 2018 ook 20 panelen op het Trefpunt.
Sinds 2019 monitoren we alle informatie van opbrengst en gebruik.

Tot nu toe is vooral gekeken naar stroom, want het is interessant wat de panelen opleveren. En soms is de vinger gelegd op een ‘incident’, bv. het orgel of de centrale afzuiging waren aan blijven staan.
We keken met name naar aantallen kWh-stroom of m3-gas. De zonnepanelen leveren mooie opbrengsten. Per saldo zijn beide kerken ongeveer ‘selfsupporting’. Maar vanaf 2025 wordt de zgn. salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd.

Maar wat stroom en gas kosten blijkt veel belangrijker. Over 2021 betaalde de PgL namelijk € 10.750,- aan gas! Dus we kunnen ons hart vasthouden wat de exploderende energieprijzen voor onze kerkelijke gemeente gaan betekenen.

Dikke trui en jas aan in de kerk en vervolgens beide kerken snel aan een warmtepomp?

Corona betekent minder energieverbruik

Het zeer beperkte gebruik van de kerkgebouwen door corona, betekent minder energiegebruik.

Vergelijk je 2020 met 2019 dan zie je het volgende beeld:
* het gasverbruik was vorig jaar lager dan in 2019: MK -28%/ DK -31%
* het is opmerkelijk dat dit percentage voor DK en MK ongeveer gelijk is
* de verbruikte stroom (los van de opbrengst van de zonnepanelen) gaf wel grotere verschillen te zien: MK – 36% / DK – 17%
* zonnepanelen doen natuurlijk onverminderd hun werk: voor MK en DK samen was de opbrengst beide jaren ruim 15.000 kWh
* maar door het lagere verbruik, behoefde per saldo ruim 6500 kWh minder te worden afgerekend.

groenekerk@pgleusden.nl

Groen, groener, ...

Geheel in lijn van de maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de zomer van 2019 aan ’t Trefpunt bij de Dorpskerk isolerende maatregelen getroffen (spouwmuurisolatie en het aanbrengen van een isolatiepakket in de nok van het dak).

In navolging daarop werd op 6 januari 2020 de Marcuskerk onder handen genomen. Rondom zijn ook hier de spouwmuren gevuld met isolatiemateriaal.

U merkt het: we blijven onze toch al groene kerken steeds verder verduurzamen!

Energiegebruik PgL

Werkgroep Groene Kerk analyseert het energiegebruik van beide kerkgebouwen.

plaatsing opbrengst t/m juni ’19
Marcuskerk 40 panelen 21-8-2015 ruim 33.000 kWh
’t Trefpunt 20 panelen 17-10-2018 ruim   3.000 kWh


Op een topdag is de productie van beide locaties samen zo’n 120 kWh.

Maar het is een complexe puzzel:
in de wintermaanden is de opbrengst van de panelen laag en tegelijk het stroomgebruik hoog, en in de zomermaanden is dat precies andersom.
Panelen wekken stroom op; een deel wordt direct gebruikt en de rest teruggeleverd aan het net.
Maar als ’s avonds de vaatwasser etc. aan gaat springt het net weer bij. Dus er is ook stroomlevering op dagen dat we zelf terugleveren. Dit laatste levert nu nog evenveel op als geleverde stroom kost. Maar dat wil de regering over enkele jaren veranderen.

 

 

 

Sinds kort kunnen de panelen van ’t Trefpunt via internet worden uitgelezen.
Als voorbeeld de grafiek van 1 juni. Op deze mooie zonnige dag was de opbrengst 37 kWh.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Opbrengst zonnepanelen 2018

De opbrengst van de 40 zonnepanelen op de Marcuskerk is voor 2016, 2017 en 2018 op een rij gezet.

De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig. Dat resulteerde in een opbrengst die 12% hoger lag dan in 2017 en zelfs 16% meer dan in 2016. Klik hier voor de grafiek met de cijfers.

De tweede grafiek toont het verloop over de maanden van het jaar. Mei en vooral juli sprongen er vorig jaar bovenuit. Klik hier voor deze grafiek.

In november 2018 zijn 20 panelen geplaatst op ‘t Trefpunt. De opbrengst daarvan is nog niet bekend.

Groene Kerken

De ‘Groene kerken actie’ is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De Groene Kerken actie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Inmiddels zijn er al meer dan 100.

X