Stuur je reactie aan groenekerk@pgleusden.nl

Bekijk hier het volledige artikel  /  Bron: Dagblad van het Noorden

Stroomgebruik gehalveerd - ‘Elk nadeel hep z’n voordeel’ (Cruijff)

Op 12 maart 2020 zijn onze kerken door de corona-maatregelen op slot gegaan. Dat heeft gevolgen voor het stroomgebruik.

Het gemiddelde daggebruik (kWh) voor en na 12 maart geeft het volgende beeld:

Het stroomgebruik in de eerste 50 dagen (tot 30/4) blijkt gehalveerd. Alle vergaderingen zijn weggevallen. In de Marcuskerk (MK) is het Kerkelijk Bureau nog bezet en in de Dorpskerk (DK) zijn de videodiensten met een avond ‘oefenen’.
In die eerste 50 dagen is stroom (kWh) bespaard: MK=1244 en DK=428, Som PgL=1672 kWh.
Iets nauwkeuriger gezegd: er is totaal 1121 kWh minder geleverd door Greenchoice, en daarnaast is er extra stroom van de panelen teruggeleverd aan het net: 551 kWh. Omgerekend in geld is er bijna € 270,- minder uitgegeven aan stroom.
‘Mooi meegenomen’.

Tot slot: de zonnepanelen op beide locaties doen het goed met zoveel zonuren: van januari t/m april hebben ze al voor € 683,- opgeleverd!

groenekerk@pgleusden.nl

Re-fuse, Re-duce, Re-use, Re-cycle, Rot

In deze volgorde pak je het duurzaam aan:

1 Refuse     Weiger een plastic zak of tas als je appels gaat kopen.

2 Re-duce   Als het niet anders kan, dan minder (bv. kip eten).

3 Re-use     Een plastic tas, maar ook een papieren zak zo vaak mogelijk hergebruiken.
En bij de bakker in de Hamershof kun je je eigen linnen broodzak meenemen.

4 Recycle   We denken te snel: breng een kapot apparaat maar naar de milieustraat.
Nee, ga eerst naar het Repaircafé; goede kans dat ze het repareren (re-use).
Zo niet, dan pas naar de milieustraat.

5 Rot           Valt er helemaal niks meer te redden, dan afbreekbaar spul in de
groencontainer en het overige bij het restafval.

Zie je iemand bij de kassa met bananen in een plastic zak…. Ongelooflijk!
Zorg dat je altijd een (linnen) tasje in je zak hebt.

Groen, groener, ...

Geheel in lijn van de maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de zomer van 2019 aan ‘t Trefpunt bij de Dorpskerk isolerende maatregelen getroffen (spouwmuurisolatie en het aanbrengen van een isolatiepakket in de nok van het dak).

In navolging daarop werd op 6 januari 2020 de Marcuskerk onder handen genomen. Rondom zijn ook hier de spouwmuren gevuld met isolatiemateriaal.

U merkt het: we blijven onze toch al groene kerken steeds verder verduurzamen!

Energiegebruik PgL

Werkgroep Groene Kerk analyseert het energiegebruik van beide kerkgebouwen.

plaatsing opbrengst t/m juni ’19
Marcuskerk 40 panelen 21-8-2015 ruim 33.000 kWh
‘t Trefpunt 20 panelen 17-10-2018 ruim   3.000 kWh


Op een topdag is de productie van beide locaties samen zo’n 120 kWh.

Maar het is een complexe puzzel:
in de wintermaanden is de opbrengst van de panelen laag en tegelijk het stroomgebruik hoog, en in de zomermaanden is dat precies andersom.
Panelen wekken stroom op; een deel wordt direct gebruikt en de rest teruggeleverd aan het net.
Maar als ‘s avonds de vaatwasser etc. aan gaat springt het net weer bij. Dus er is ook stroomlevering op dagen dat we zelf terugleveren. Dit laatste levert nu nog evenveel op als geleverde stroom kost. Maar dat wil de regering over enkele jaren veranderen.

 

 

 

Sinds kort kunnen de panelen van ‘t Trefpunt via internet worden uitgelezen.
Als voorbeeld de grafiek van 1 juni. Op deze mooie zonnige dag was de opbrengst 37 kWh.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Opbrengst zonnepanelen 2018

De opbrengst van de 40 zonnepanelen op de Marcuskerk is voor 2016, 2017 en 2018 op een rij gezet.

De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig. Dat resulteerde in een opbrengst die 12% hoger lag dan in 2017 en zelfs 16% meer dan in 2016. Klik hier voor de grafiek met de cijfers.

De tweede grafiek toont het verloop over de maanden van het jaar. Mei en vooral juli sprongen er vorig jaar bovenuit. Klik hier voor deze grafiek.

In november 2018 zijn 20 panelen geplaatst op ‘t Trefpunt. De opbrengst daarvan is nog niet bekend.

Een volgende keer hopen we meer te vertellen over het energiegebruik van de kerkelijke gebouwen met daarbij het aandeel dat de panelen voor hun rekening nemen.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Zonnepanelen op 't Trefpunt

In november 2018 zijn op ‘t Trefpunt 20 zonnepanelen geplaatst. Een mooi alternatief voor de Dorpskerk – een monument, waar panelen op het dak geen optie was. De foto is genomen vanuit de tuin van de vml. pastorie met de kerk op de achtergrond.

Sinds augustus 2015 hebben de 40 panelen op de Marcuskerk al bijna 30.000 kWh opgeleverd. In een jaar schommelt de opbrengst tussen de 8500 – 9800 kWh.

Er wordt bekeken hoe de registratie van de opbrengst van de zonnepanelen van Marcuskerk (40) en Dorpskerk (20) het beste georganiseerd kan worden. Door de slimme meters uit te lezen ontstaat een overzicht van het stroomgebruik per locatie en van de opbrengst van de panelen.

Groene Kerken

De ‘Groene kerken actie’ is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De Groene Kerken actie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Inmiddels zijn er al meer dan 100.

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ook voor onze gemeente. In het najaar van 2016 is een werkgroep Duurzaamheid gestart met plannen om onze geloofsgemeenschap (nog) duurzamer en milieubewuster te maken.

In de kerkgebouwen zijn milieubesparende maatregelen uitgevoerd. Er is dubbel glas aangebracht, er zijn zonnepanelen geïnstalleerd, er wordt fairtrade koffie en thee gebruikt.

Begin januari 2017 is onze gemeente aangemeld als ‘Groene Kerk’. Het gaat daarbij niet om de naam, het is geen keurmerk, maar een belofte. Een belofte om in stapjes een bijdrage te leveren aan verduurzaming en klimaatverbetering. Een beweging van kerken die vanuit het geloof bezig zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding (ver weg en dichtbij) en de vergroening van de eigen gemeenschap.

Van 7 t/m 14 mei 2017 hebben we een (eerste) Duurzaamheidsweek georganiseerd. In de kerkdiensten werd aandacht besteed aan het thema, de kinderen spraken in de nevendienst over eerlijke handel/ fairtrade, met daarna een workshop ‘duurzame pindarotsjes maken’, van verkruimelde rijstwafel, pindakaas en gesmolten chocola. Na de diensten is toelichting gegeven wat het betekent Groene Kerk te zijn.

We hebben samen afgesproken om zo duurzaam mogelijk te handelen door groene stroom gebruiken en fair trade producten e.d. En steeds opnieuw zullen we onszelf de vraag stellen hoe het nog beter en zuiniger kan.

Bekijk de foto’s die in beide kerken zijn gemaakt.

X