Wie denkt er mee met ons om Groene Kerk te zijn?

We willen u/jou vertellen waarom en hoe we als werkgroep Groene Kerk onze opdracht/missie zien. Door welke mensen, organisaties en teksten willen we ons laten inspireren. Zoals bijv. door de theologe Trees van Montfoort : “We hoeven niet voor de aarde te zorgen, de aarde zorgt voor ons.”
We willen via activiteiten, gesprekken en vieringen thema’s van duurzaamheid, rechtvaardigheid en milieu onder de aandacht brengen.

Zowel naar buiten als naar gemeenteleden is de vraag van belang: Wat kan en moet er gebeuren met betrekking tot verduurzamen en kan ik er wat aan doen?

Lees alles hierover via deze link.

Werkgroep Groene kerk

Voortaan jas aan in de kerk? Dikke trui?

In 2015 zijn op de Marcuskerk 40 zonnepanelen geplaatst en in 2018 op het Trefpunt ook 20 panelen.

De werkgroep Groene kerk houdt sinds 2019 het energiegebruik van de PgL en de opbrengst van de panelen bij. Meten is weten. Deze informatie wordt gedeeld met de Kerkrentmeesters en beheerder. Soms wordt op verzoek ingezoomd bij vragen, zoals het effect van een maand kerksluiting.

Bij stroom is het interessant wat de panelen opleveren. En per jaar is ook het verbruik (m3) aan gas gerapporteerd.
De zonnepanelen leveren mooie opbrengsten.: samen ongeveer 15.000 kWh per jaar. In 2022 was dat 75% van het jaarlijkse verbruik aan stroom.
In 2020 en 2021 was dat 95% resp. 86%. De verklaring ligt bij de corona-maatregelen. Het verbruik was lager door gedeeltelijke kerksluiting e.d., terwijl de zonnepanelen ‘onveranderd hun werk bleven doen.
Maar vanaf 2025 wordt de zgn. salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waardoor de stroomrekening van de kerk hoger wordt.

Maar belangrijker is het te kijken naar de kosten in plaats van hoeveelheden. In 2021 betaalde de PgL namelijk € 10.750,- aan gas!
Echter, door de oorlog in Oekraïne explodeerden de gas- en stroomprijzen, met in 2023 een verviervoudiging van de energieprijzen! In 2024 zal de rekening naar verwachting ongeveer gehalveerd zijn.

In de wintermaanden om de beurt één van beide kerken een maand dicht, is dan een verstandige maatregel. Maar ook de thermostaat een graad lager. En het advies: een dikke trui of  jas aan in de kerk.

En vervolgens beide kerken snel aan een warmtepomp?

Corona betekent minder energieverbruik

Het zeer beperkte gebruik van de kerkgebouwen door corona, betekent minder energiegebruik.

Vergelijk je 2020 met 2019 dan zie je het volgende beeld:
* het gasverbruik was vorig jaar lager dan in 2019: MK -28%/ DK -31%
* het is opmerkelijk dat dit percentage voor DK en MK ongeveer gelijk is
* de verbruikte stroom (los van de opbrengst van de zonnepanelen) gaf wel grotere verschillen te zien: MK – 36% / DK – 17%
* zonnepanelen doen natuurlijk onverminderd hun werk: voor MK en DK samen was de opbrengst beide jaren ruim 15.000 kWh
* maar door het lagere verbruik, behoefde per saldo ruim 6500 kWh minder te worden afgerekend.

groenekerk@pgleusden.nl

Groen, groener, ...

Geheel in lijn van de maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de zomer van 2019 aan ’t Trefpunt bij de Dorpskerk isolerende maatregelen getroffen (spouwmuurisolatie en het aanbrengen van een isolatiepakket in de nok van het dak).

In navolging daarop werd op 6 januari 2020 de Marcuskerk onder handen genomen. Rondom zijn ook hier de spouwmuren gevuld met isolatiemateriaal.

U merkt het: we blijven onze toch al groene kerken steeds verder verduurzamen!

Energiegebruik PgL

Werkgroep Groene Kerk analyseert het energiegebruik van beide kerkgebouwen.

plaatsing opbrengst t/m juni ’19
Marcuskerk 40 panelen 21-8-2015 ruim 33.000 kWh
’t Trefpunt 20 panelen 17-10-2018 ruim   3.000 kWh


Op een topdag is de productie van beide locaties samen zo’n 120 kWh.

Maar het is een complexe puzzel:
in de wintermaanden is de opbrengst van de panelen laag en tegelijk het stroomgebruik hoog, en in de zomermaanden is dat precies andersom.
Panelen wekken stroom op; een deel wordt direct gebruikt en de rest teruggeleverd aan het net.
Maar als ’s avonds de vaatwasser etc. aan gaat springt het net weer bij. Dus er is ook stroomlevering op dagen dat we zelf terugleveren. Dit laatste levert nu nog evenveel op als geleverde stroom kost. Maar dat wil de regering over enkele jaren veranderen.

 

 

 

Sinds kort kunnen de panelen van ’t Trefpunt via internet worden uitgelezen.
Als voorbeeld de grafiek van 1 juni. Op deze mooie zonnige dag was de opbrengst 37 kWh.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Opbrengst zonnepanelen 2018

De opbrengst van de 40 zonnepanelen op de Marcuskerk is voor 2016, 2017 en 2018 op een rij gezet.

De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig. Dat resulteerde in een opbrengst die 12% hoger lag dan in 2017 en zelfs 16% meer dan in 2016. Klik hier voor de grafiek met de cijfers.

De tweede grafiek toont het verloop over de maanden van het jaar. Mei en vooral juli sprongen er vorig jaar bovenuit. Klik hier voor deze grafiek.

In november 2018 zijn 20 panelen geplaatst op ‘t Trefpunt. De opbrengst daarvan is nog niet bekend.

Groene Kerken

De ‘Groene kerken actie’ is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De Groene Kerken actie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Inmiddels zijn er al meer dan 100.

X