Green Energy Day - 16 februari 2021

Op 16 februari was het in Nederland
‘Green Energy Day 2021’

Wat wordt daarmee bedoeld?

Nederland komt dit jaar uit op zo’n 12,8% duurzame energie. Als we vanaf 1 januari eerst alle groene energie zouden gebruiken, dan hadden we maar genoeg tot 16 februari. Simpel gezegd: op Green Energy Day is de groene energie ‘op’. Daarna wordt de energievraag geleverd door fossiele energiebronnen.

Om het doel – 100% groene energie op 31-12-2050 – te halen, moet vanaf nu Green Energy Day elk jaar 10 dagen opschuiven!

Waar staat de PgL (kijkend naar 2019 als ‘normaal’ jaar):

  • de zonnepanelen (Marcuskerk 40 en Dorpskerk 20) produceerden 14.850 kWh; dat is 2/3 van het totale stroomgebruik.
  • beide kerken gebruikten samen 16.000 m3 gas.

Als Groene Kerk is er dus werk aan de winkel:

  • met 30 extra zonnepanelen kunnen we alle stroom zelf produceren.
  • om 16.000 m3 gas te vervangen kun je denken aan warmtepompen in combinatie met een contract voor zonne- en windenergie.

Gemeente Leusden gaat wijkwarmteplannen opstellen. Omgeving Marcuskerk in de periode 2020-2025; omgeving Dorpskerk 2030-2035.
Ook voor de PgL is dus huiswerk te doen: verkenning van opties en kostenplaatjes.

groenekerk@pgleusden.nl

Meer informatie is te vinden op de site van Greenchoice (onze energieleverancier).

Corona betekent minder energieverbruik

Het zeer beperkte gebruik van de kerkgebouwen door corona, betekent minder energiegebruik.

Vergelijk je 2020 met 2019 dan zie je het volgende beeld:
* het gasverbruik was vorig jaar lager dan in 2019: MK -28%/ DK -31%
* het is opmerkelijk dat dit percentage voor DK en MK ongeveer gelijk is
* de verbruikte stroom (los van de opbrengst van de zonnepanelen) gaf wel grotere verschillen te zien: MK – 36% / DK – 17%
* zonnepanelen doen natuurlijk onverminderd hun werk: voor MK en DK samen was de opbrengst beide jaren ruim 15.000 kWh
* maar door het lagere verbruik, behoefde per saldo ruim 6500 kWh minder te worden afgerekend.

groenekerk@pgleusden.nl

Stuur je reactie aan groenekerk@pgleusden.nl

Bekijk hier het volledige artikel  /  Bron: Dagblad van het Noorden

Re-fuse, Re-duce, Re-use, Re-cycle, Rot

In deze volgorde pak je het duurzaam aan:

1 Refuse     Weiger een plastic zak of tas als je appels gaat kopen.

2 Re-duce   Als het niet anders kan, dan minder (bv. kip eten).

3 Re-use     Een plastic tas, maar ook een papieren zak zo vaak mogelijk hergebruiken.
En bij de bakker in de Hamershof kun je je eigen linnen broodzak meenemen.

4 Recycle   We denken te snel: breng een kapot apparaat maar naar de milieustraat.
Nee, ga eerst naar het Repaircafé; goede kans dat ze het repareren (re-use).
Zo niet, dan pas naar de milieustraat.

5 Rot           Valt er helemaal niks meer te redden, dan afbreekbaar spul in de
groencontainer en het overige bij het restafval.

Zie je iemand bij de kassa met bananen in een plastic zak…. Ongelooflijk!
Zorg dat je altijd een (linnen) tasje in je zak hebt.

Groen, groener, ...

Geheel in lijn van de maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de zomer van 2019 aan ‘t Trefpunt bij de Dorpskerk isolerende maatregelen getroffen (spouwmuurisolatie en het aanbrengen van een isolatiepakket in de nok van het dak).

In navolging daarop werd op 6 januari 2020 de Marcuskerk onder handen genomen. Rondom zijn ook hier de spouwmuren gevuld met isolatiemateriaal.

U merkt het: we blijven onze toch al groene kerken steeds verder verduurzamen!

Energiegebruik PgL

Werkgroep Groene Kerk analyseert het energiegebruik van beide kerkgebouwen.

plaatsing opbrengst t/m juni ’19
Marcuskerk 40 panelen 21-8-2015 ruim 33.000 kWh
‘t Trefpunt 20 panelen 17-10-2018 ruim   3.000 kWh


Op een topdag is de productie van beide locaties samen zo’n 120 kWh.

Maar het is een complexe puzzel:
in de wintermaanden is de opbrengst van de panelen laag en tegelijk het stroomgebruik hoog, en in de zomermaanden is dat precies andersom.
Panelen wekken stroom op; een deel wordt direct gebruikt en de rest teruggeleverd aan het net.
Maar als ‘s avonds de vaatwasser etc. aan gaat springt het net weer bij. Dus er is ook stroomlevering op dagen dat we zelf terugleveren. Dit laatste levert nu nog evenveel op als geleverde stroom kost. Maar dat wil de regering over enkele jaren veranderen.

 

 

 

Sinds kort kunnen de panelen van ‘t Trefpunt via internet worden uitgelezen.
Als voorbeeld de grafiek van 1 juni. Op deze mooie zonnige dag was de opbrengst 37 kWh.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Opbrengst zonnepanelen 2018

De opbrengst van de 40 zonnepanelen op de Marcuskerk is voor 2016, 2017 en 2018 op een rij gezet.

De zomer van 2018 was buitengewoon zonnig. Dat resulteerde in een opbrengst die 12% hoger lag dan in 2017 en zelfs 16% meer dan in 2016. Klik hier voor de grafiek met de cijfers.

De tweede grafiek toont het verloop over de maanden van het jaar. Mei en vooral juli sprongen er vorig jaar bovenuit. Klik hier voor deze grafiek.

In november 2018 zijn 20 panelen geplaatst op ‘t Trefpunt. De opbrengst daarvan is nog niet bekend.

Een volgende keer hopen we meer te vertellen over het energiegebruik van de kerkelijke gebouwen met daarbij het aandeel dat de panelen voor hun rekening nemen.

Werkgroep Groene Kerk – groenekerk@pgleusden.nl

Zonnepanelen op 't Trefpunt

In november 2018 zijn op ‘t Trefpunt 20 zonnepanelen geplaatst. Een mooi alternatief voor de Dorpskerk – een monument, waar panelen op het dak geen optie was. De foto is genomen vanuit de tuin van de vml. pastorie met de kerk op de achtergrond.

Sinds augustus 2015 hebben de 40 panelen op de Marcuskerk al bijna 30.000 kWh opgeleverd. In een jaar schommelt de opbrengst tussen de 8500 – 9800 kWh.

Er wordt bekeken hoe de registratie van de opbrengst van de zonnepanelen van Marcuskerk (40) en Dorpskerk (20) het beste georganiseerd kan worden. Door de slimme meters uit te lezen ontstaat een overzicht van het stroomgebruik per locatie en van de opbrengst van de panelen.

Groene Kerken

De ‘Groene kerken actie’ is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De Groene Kerken actie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Inmiddels zijn er al meer dan 100.

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ook voor onze gemeente. In het najaar van 2016 is een werkgroep Duurzaamheid gestart met plannen om onze geloofsgemeenschap (nog) duurzamer en milieubewuster te maken.

In de kerkgebouwen zijn milieubesparende maatregelen uitgevoerd. Er is dubbel glas aangebracht, er zijn zonnepanelen geïnstalleerd, er wordt fairtrade koffie en thee gebruikt.

Begin januari 2017 is onze gemeente aangemeld als ‘Groene Kerk’. Het gaat daarbij niet om de naam, het is geen keurmerk, maar een belofte. Een belofte om in stapjes een bijdrage te leveren aan verduurzaming en klimaatverbetering. Een beweging van kerken die vanuit het geloof bezig zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding (ver weg en dichtbij) en de vergroening van de eigen gemeenschap.

Van 7 t/m 14 mei 2017 hebben we een (eerste) Duurzaamheidsweek georganiseerd. In de kerkdiensten werd aandacht besteed aan het thema, de kinderen spraken in de nevendienst over eerlijke handel/ fairtrade, met daarna een workshop ‘duurzame pindarotsjes maken’, van verkruimelde rijstwafel, pindakaas en gesmolten chocola. Na de diensten is toelichting gegeven wat het betekent Groene Kerk te zijn.

We hebben samen afgesproken om zo duurzaam mogelijk te handelen door groene stroom gebruiken en fair trade producten e.d. En steeds opnieuw zullen we onszelf de vraag stellen hoe het nog beter en zuiniger kan.

Bekijk de foto’s die in beide kerken zijn gemaakt.

X