Rekeningnummers

De Protestantse gemeente Leusden heeft drie bankrekeningen:

Algemeen en giften: NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente te Leusden

Actie Kerkbalans: NL38 INGB 0002 8684 99 t.n.v. Kerkelijke Bijdragen Prot. gemeente te Leusden

Giften Diaconie: NL 35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Leusden

X