Kerkenraad

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit ongeveer 25 personen. De kerkenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar (foto Ko Groen – november 2023).
De kleine kerkenraad (zeg maar het dagelijks bestuur) bestaat uit de volgende personen:

• Bert de Velde Harsenhorst (voorzitter)
• Frank Jansen (scriba)
• Bram van Uden
• Piet Renkema
• Paul Weijland
• ds. Rob Doesburg

Wilt u iets onder de aandacht van kerkenraad of de kleine kerkenraad brengen, neem dan contact op met de scriba, via 033–495 1839, e-mail: scriba@pgleusden.nl, postadres: Asschatterweg 1, 3831 JJ Leusden.

kerkenraad-20231127

Ouderlingen en diakenen

Binnen de kerkenraad worden drie soorten kerkenraadsleden onderscheiden: diakenen, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters.

De diakenen zetten zich binnen de diaconie in voor mens en wereld. De ouderlingen spelen een rol in het pastoraat. De ouderling-kerkrentmeesters zorgen samen met de andere kerkrentmeesters voor financiële zaken, personeelsbeleid en gebouwbeheer.

Vertrouwenspersonen

In onze gemeente zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Als u een klacht hebt, of iets anders waarover u in vertrouwen, maar niet met de kerkenraad of de dominees wilt spreken, dan kunt u met een van hen contact zoeken. Zij zullen u en uw klacht in alle vertrouwelijkheid behandelen en samen met u een manier zoeken om uw klacht aan de orde te stellen.

De contactpersonen zijn:

De visie van de PgL: eenheid en diversiteit

Drie kernwaarden kernmerken de eenheid binnen de diversiteit van de Protestantse gemeente te Leusden: Ontmoeten, Belijden en Dienstbaarheid. Aldus de Algemene Kerkenraad in 2012, in antwoord op de vraag: wat geloven wij in de PgL en hoe ziet onze gemeente eruit? De visie van de PgL werd begin 2018 opnieuw vastgesteld. Dankbaar voor de afgelopen jaren blijven we bij het motto ‘Eenheid en Diversiteit’.

X