In het leven hebben mensen allerlei vragen, over hoe ze hun leven inrichten, hoe ze om moeten gaan met grote veranderingen of hoe ze een verlies moeten verwerken. Ook vragen over en in het geloof spelen mee. In het pastoraat lopen mensen door in gesprek te gaan een eindje mee op je levensweg. Niet om overal antwoorden op te hebben of problemen op te lossen, maar om samen te zoeken naar een weg om te gaan.

Het pastoraat bestaat uit drie wijkbezoekteams, ouderlingen en predikanten. Daarvoor is de gemeente verdeeld in drie pastorale teams (Noord, Midden en Zuid).

De taakgroep pastoraat bestaat uit: Paul Weijland (voorzitter), wijkteamvoorzitters en hun plaatsvervangers uit alle drie de pastorale teams en ds. Erica Hoebe.

De taakgroep pastoraat werkt ondersteunend aan de drie pastorale wijkteams. Vaste punten op de agenda zijn manieren van pastoraat, organisatie en de vacatures en nieuws uit de wijken. Ook worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd en de kwaliteit bewaakt. Verder worden er toerustingsavonden voor de contactpersonen en belangstellenden georganiseerd voor ontwikkeling vaardigheden (bijv. gesprekstechniek, inhoudelijk zoals geloofsgesprek of over dementie) en inhoud pastoraat, voor pastorale ouderlingen, contactpersonen (ook bezoekvrijwilligers en buurtcontactpersonen) en andere vrijwilligers. De bedoeling is daarbij maatwerk te leveren en in te gaan op het voeren van een (geloofs)gesprek.

In 2024 staat het verbeteren van het bereiken van de mensen en de organisatie van het pastoraat centraal, als onderdeel van de bezinning (alle leden worden er bij betrokken) over visie en invulling Hoe we als Protestantse gemeente Leusden, kerk en gemeenschap kunnen en willen zijn’.

X