In het leven hebben mensen allerlei vragen, over hoe ze hun leven inrichten, hoe ze om moeten gaan met grote veranderingen of hoe ze een verlies moeten verwerken. Ook vragen over en in het geloof spelen mee. In het pastoraat lopen mensen door in gesprek te gaan een eindje mee op je levensweg. Niet om overal antwoorden op te hebben of problemen op te lossen, maar om samen te zoeken naar een weg om te gaan.

Het pastoraat bestaat uit drie wijkbezoekteams, ouderlingen en predikanten. Daarvoor is de gemeente verdeeld in drie pastorale teams (Noord, Midden en Zuid).

De taakgroep pastoraat werkt ondersteunend aan de drie pastorale wijkteams. Vaste punten op de agenda zijn manieren van pastoraat, organisatie en de vacatures en nieuws uit de wijken. Ook worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd en de kwaliteit bewaakt. Verder worden er toerustingsavonden georganiseerd voor ontwikkeling vaardigheden en inhoud pastoraat, voor pastorale ouderlingen, contactpersonen en andere vrijwilligers. De bedoeling is daarbij maatwerk te leveren en in te gaan op het voeren van een (geloofs)gesprek.

De taakgroep pastoraat bestaat uit: Paul Weijland (voorzitter), wijkteamvoorzitters, ouderlingen en de (buurt)contactpersonen uit alle drie de pastorale teams en ds. Anette Sprotte.

X