Overweeg eens een gift of schenking
aan de Protestantse gemeente Leusden

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, is van waarde voor onze gemeente. Daarmee kunnen we zorgen voor een verantwoorde en solide financiële basis, en kunnen we ons goed op onze toekomst voorbereiden. U kunt ons daarbij helpen. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden.

Giften en schenkingen
Een gift of schenking kan voor u erg interessant zijn door het fiscale voordeel, want deze zijn fiscaal aftrekbaar. Ook voor de kerk kan het interessant zijn als gemeenteleden dit overwegen. Want als u besluit uw fiscale voordeel door te geven aan de kerk dan verhoogt u uw gift met het fiscale voordeel.

Normaal gesproken heeft u te maken met een ‘drempel’ voor uw aftrekposten, maar onze kerk is een ANBI-organisatie (Algemeen nut beogende instelling). Hierdoor is er een mogelijkheid om deze ‘drempel’ te vermijden. Dit kan door u voor vijf jaar te verbinden aan onze gemeente via een zogenaamde ‘onderhandse akte’. U geeft dan voor een periode van vijf jaar een gift waardoor u van deze ‘drempel’ geen last heeft. Uw hele periodieke gift is gedurende vijf jaar volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over periodieke en gewone giften.

Op het Kerkelijk Bureau is het formulier voor een onderhandse akte verkrijgbaar, maar dat kan ook door op onderstaande link te klikken. Klik hier voor onderhandse akte periodieke gift. Voor vragen over deze regeling of over de inhoud van het formulier kunt u terecht op het Kerkelijk Bureau.

Nalaten
Nadenken over wat u nalaat en aan wie is niet eenvoudig. Het is niet zomaar een beslissing. Niet iedereen weet dat u ook kunt nalaten aan een organisatie zoals de kerk waar u betrokken bij bent.

Wanneer u overweegt om bij overlijden vermogen na te laten aan onze gemeente, dan kunt u dat vastleggen in een testament. Dit kan op twee manieren: in de vorm van een
legaat of door erfstelling. Een legaat is een vast bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Bij een erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam voor (een deel van) de nalatenschap.

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek is vaak kosteloos. Mocht u meer willen weten over een legaat of erfstelling, dan kunt u via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de kerkrentmeesters.

pgl-fiscaal-voordelig-schenken
X