‘Ga op weg. Vind je spoor. Ga de hele wereld door.’ Dit lied is een van favoriete liederen die de kinderen in de kerk graag zingen. Het inspireerde ons voor het thema van het komende seizoen met een kleine verandering:

Ga mee op weg en ontdek jouw spoor

Graag nemen we u het komende seizoen mee op weg.
Het boeiende Bijbelboek Handelingen loopt als een rode draad door het hele seizoen.

Mensen van de weg

Geloofsgesprek
Hoe ga ik om met verlies? Waarom leef ik? Hoe word ik gelukkig? Met een kleine groep mensen bespreken we in tien avonden steeds een herkenbare levensvraag. Deze cursus biedt geen pasklare antwoorden, maar is open zoektocht. We overdenken waar we zelf staan en of de weg van Jezus ons richting kan geven. Welke keuzes maakte Hij? Wat dreef Hem?
Mensen van de weg* is een manier om jouw leven en je levenskeuzes te spiegelen aan Jezus’ levensweg. De cursus is geschikt voor mensen die niets van Jezus afweten, maar net zo boeiend voor wie al heel bekend is met de Bijbelse verhalen. We beginnen de avond door samen te eten en gaan daarna in gesprek. Begeleiding door de drie dominees. Opgeven bij ds. Anette Sprotte.

Dinsdag 2 okt, 23 okt, 13 nov, 4 dec, 8 jan, 29 jan, 19 feb., 12 mrt, 9 apr, 30 apr.
| vanaf 18 uur | Dorpskerk

*Mensen van de weg is een cursus ontwikkeld door het online platform Lazarus.nl.

Gesprekskring Petrus en Paulus

Natuurlijk hadden de discipelen na de dramatische en indrukwekkende gebeurtenissen van Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart niet één, twee, drie hun geloof weer op een rij. Daar hadden ze 40 dagen voor nodig én de Geest van God. Het is die Geest die de verstarring doorbrak en dan begint er een nieuw tijdperk. Het Tijdperk van Gods Geest. Dat inspireert Lucas om zijn tweede boek te schrijven: Handelingen.

In het boek Handeling gaat het heel simpel over de verbreiding van het evangelie verhaal. Dat was niet alleen een hele spannende, maar ook een moedige klus. Petrus, Paulus en andere apostelen komen op heel verschillende plekken terecht en in onverwachte situaties. Denk eens aan het verhaal van Ananias en Saffira of de indrukwekkende opstanding van Tabitha. Het zijn allemaal verhalen van een jonge groeiende kerk. Dat groeien gaat niet zonder pijn en conflicten.

Met elkaar lezen we de verschillende verhalen en onderzoeken welke betekenis de ervaringen van Petrus en Paulus voor ons hebben. We beginnen in Jeruzalem en komen uiteindelijk aan in Rome. Graag even een berichtje wanneer u meedoet: dsdoesburg@kpnmail.nl

Woensdag 3 okt., 7 nov., 12 dec., 9 jan., 6 feb., 6 mrt | 20-22 uur | Dorpskerk

Gezegend worden en tot zegen zijn

Voor sommige mensen is de zegen het hoogtepunt van de kerkdienst. De meesten van ons hebben een bepaald gevoel bij dat moment waarop de dominee haar of zijn handen heft en ze als het ware uitspreidt over de aanwezige gemeenteleden.
Maar wat is eigenlijk een zegen? Waarom speelt het zo’n grote rol in de Bijbel? Waarom wordt aan het einde van elke kerkdienst een zegen uitgesproken? Moeten het altijd dezelfde woorden zijn?

Dit seizoen worden er drie avonden georganiseerd waarin bovenstaande en nog veel meer andere vragen aan de orde komen.

Klik hier voor meer informatie

Met Scopus de Bijbel beleven

Scopus is een beeldende, creatieve, meditatieve manier om verhalen en personen uit de Bijbel te leren kennen. We zitten in een kring rond een kleed op de grond. Met verschillende materialen wordt daar het verhaal verteld.

Steeds wordt dat verhaal verbonden met het onze. Hoe houden wij ons groot en wat verstoppen wij van onze zwakte? Welke muren zijn er in ons leven en waardoor raken wij verlamd?

Dit jaar gaan we twee keer met Scopus aan de slag. In het najaar rond twee verhalen over en van Jezus. Begin 2019 rond twee verhalen over Abraham.

Klik hier voor meer informatie

Hoe ziet God eruit in de 21e eeuw?

Boekbespreking: God 3.0

Met dit boekje wil André Droogers gelovigen en atheïsten bij elkaar brengen, zonder iemand iets af te pakken. André Droogers (1941) is cultureel antropoloog en gespecialiseerd in religieonderzoek. Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. In dit boekje beschrijft hij dat elke tijd zijn eigen beeld van God heeft. God 1.0 vertegenwoordigt het traditionele godsbegrip van voor 1800. God 2.0 omvat godsbegrippen en godsbeelden die zijn aangepast aan de modernisering. Onze tijd met zijn globalisering en nieuwe verhoudingen en problemen vraagt om God 3.0. Wat moeten we ons onder God 3.0 voorstellen? Kunnen we ons een voorstelling van God maken?

Dit boek dient als leidraad voor vier gespreksavonden. Begeleiding door ds. Anette en emeritus predikant Piet Gilhuis. Opgeven bij ds. Anette Sprotte.

Maandag 14 & 21 jan., 4 & 18 feb. | 20-22 uur | Marcuskerk

Gewoonweg Bijbel - samen lezen in de veertigdagentijd

Ook dit jaar willen we u uitnodigen om op woensdagavonden een stuk uit de Bijbel lezen, erover na te denken, de tekst proberen te begrijpen en met elkaar over de tekst in gesprek te gaan. In de veertigdagentijd trekken we er zes avonden op weg naar Pasen op uit. We zullen stukken uit het lijdensverhaal van Jezus lezen uit het Johannes en Lucas evangelie. Begeleiding door de drie dominees.

Woensdag 6, 13, 20, 27 maart, 3, 10 april |20-22 uur | Marcuskerk

Filmreeks Leusden

De filmreeks is een oecumenisch initiatief van de Katholieke St. Jozefkerk en de Protestantse gemeente Leusden. Dit seizoen nemen we u aan de hand van de gekozen films mee op weg naar andere landen en andere culturen.

Klik hier voor meer informatie

Zincafé

Zincafé Leusden is een oecumenisch initiatief van de Leusdense kerken om meer ‘van buiten naar binnen’ te denken en in te spelen op behoeften van ‘niet- of nauwelijks kerkgangers’. Met speciale gasten uit de wereld van wetenschap, religie, kunst, cultuur of politiek.

Klik hier voor meer informatie

X