Belijdeniscatechese

De oude geloofsbelijdenissen beginnen met ‘Ik geloof’, maar wat geloof ik eigenlijk? Dat bespreken we tijdens een aantal catecheseavonden. Wie wil, kan na afloop belijdenis doen, maar het is ook mogelijk om mee te doen zonder dat belijdenis volgt.

Start woensdag 5 oktober 20.00 uur Dorpskerk Opgave bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl)

Preekvoorbereiding

Komend jaar willen we een aantal maal preken over maaltijd-verhalen in de Bijbel. Het zou leuk zijn om die diensten met een groepje gemeenteleden voor te bereiden. U kunt zich per avond opgeven bij de desbetreffende predikant.

Dit zijn de avonden in 2022:
dinsdag 11 oktober 19.30 uur Marcuskerk (dienst 16 oktober) ds. Udo (udodoedens@pgleusden.nl);
dinsdag 1 november 19.30 uur Marcuskerk (dienst 6 november) ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl)
dinsdag 29 november 19.30 uur Marcuskerk (dienst 4 december) ds. Udo (udodoedens@pgleusden.nl

Bewust bezoek

Pastoraat is God ter sprake brengen en op die manier de verbinding zoeken tussen geloof en het alledaagse leven. Maar… dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Rond pastoraat heerst grote verlegenheid. Dat is begrijpelijk, maar ook heel jammer. Het geloofsgesprek is zuurstof voor het gemeenteleven. Voor deze kring zoeken we mensen die willen oefenen in het voeren van pastorale gesprekken om op een later tijdstip pastoraal werk te kunnen doen in de gemeente. We bespreken een aantal ‘lastige kwesties’ in geloofsgesprekken en staan stil bij de vraag welk gedrag bijdraagt aan een goede gesprekssfeer. Ons motto is: je kunt met elkaar meer bespreken dan je denkt!

Start woensdag 19 oktober 20.00 uur Marcuskerk Opgave bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl) of ds. Udo (udodoedens@pgleusden.nl)

Maaltijdkring

Boeken over Asterix en heer Bommel eindigen altijd met een maaltijd. Dat is ook het geval met de Bijbel. Maar daar vormt de maaltijd ook vaak een startpunt. In deze kring denken we na over de betekenis van de maaltijd in Bijbel en cultuur aan de hand van theologische teksten van o.m. Jacob Beelen, Stanley Hauerwas, Klaus Berger en Jan Muis.

Start woensdag 2 november 20.00 uur Dorpskerk

Opgave bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl) en ds. Udo (udodoedens@pgleusden.nl

Gespreksgroep Laudato Si’

Paus Franciscus publiceerde in 2015 een zeer lezenswaardige encycliek over de plaats van de mens in de schepping. Uitgangspunt is het beroemde Zonnelied van Franciscus van Assisi, dat begint met de woorden ‘Laudato si’’, ‘Geprezen zijt Gij’. We lezen delen uit de encycliek en stellen onszelf de vraag hoe de inzichten van de paus vruchtbaar gemaakt kunnen worden.

Gespreksleiding: ds. Piet Gilhuis en ds. Udo

Start donderdag 6 oktober 20.00 uur (onder voorbehoud) Marcuskerk
Opgave bij ds. Udo (udodoedens@pgleusden.nl

Lectio Divina - Bijbellezen met je hart

Rabbijn Johathan Sacks schrijft: “Het Bijbelboek Exodus is het ‘grote verhaal’ van hoop. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor de machteloze.”
In deze kring lezen we in kleine gedeelten uit het boek Exodus.

Start: woensdagavond 26 oktober 20.00 uur Dorpskerk Opgave bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl)

Gespreksgroep

Wat laten we na? Als gemeente en als individuele gelovige lijken we op het volk in de woestijn. We zitten in is het gebied tussen Egypte en het Beloofde Land. De mensen die met Mozes uit Egypte zijn getrokken, weten dat hun kinderen dat Beloofde Land zullen gaan bewonen. Zij moeten nadenken over wat ze hun (klein)kinderen meegeven als (spirituele) nalatenschap. Als Individuele gelovige en PgL staan wij voor dezelfde vraag. Wat is de geestelijke nalatenschap die wij overdagen aan onze kinderen, de gelovigen na ons en dit Dorp.

Start en locatie worden nader bekend gemaakt
Opgave bij Bert de Velde Harsenhorst (bert.de.velde.harsenhorst@sbiformaat.nl)

Zincafé Leusden is een oecumenisch initiatief van de Leusdense kerken om meer ‘van buiten naar binnen’ te denken en in te spelen op behoeften van ‘niet- of nauwelijks kerkgangers’. Met speciale gasten uit de wereld van wetenschap, religie, kunst, cultuur of politiek.

Klik hier voor meer informatie.

X