Belijdeniscatechese

De oude geloofsbelijdenissen beginnen met ‘Ik geloof’, maar wat geloof ik eigenlijk? Dat bespreken we tijdens een aantal catecheseavonden. Wie wil, kan na afloop belijdenis doen, maar het is ook mogelijk om mee te doen zonder dat belijdenis volgt.

Start woensdag 5 oktober 20.00 uur Dorpskerk Opgave bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl)

Preekvoorbereiding

Komend jaar willen we een aantal maal preken over maaltijd-verhalen in de Bijbel. Het zou leuk zijn om die diensten met een groepje gemeenteleden voor te bereiden. U kunt zich per avond opgeven bij de desbetreffende predikant.

Dit zijn de avonden in 2023: maandag 16 januari 14.00 uur (dienst 22 januari) ds. Udo • dinsdag 31 januari 20.00 uur (dienst 5 februari) ds. Rob • maandag 6 maart 14.00 uur (dienst 12 maart) ds. Udo • dinsdag 21 maart 20.00 uur (dienst 26 maart) ds. Rob.

Locatie: Marcuskerk (16/1 en 6/3) en Dorpskerk (31/1 en 21/3).
Deelnemers graag vooraf aanmelden: robdoesburg@pgleusden.nl of udodoedens@pgleusden.nl

Bewust bezoek

Pastoraat is God ter sprake brengen en op die manier de verbinding zoeken tussen geloof en het alledaagse leven. Maar… dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Rond pastoraat heerst grote verlegenheid. Dat is begrijpelijk, maar ook heel jammer. Het geloofsgesprek is zuurstof voor het gemeenteleven. Voor deze kring zoeken we mensen die willen oefenen in het voeren van pastorale gesprekken om op een later tijdstip pastoraal werk te kunnen doen in de gemeente.

In de afgelopen drie bijeenkomsten hebben we ons beziggehouden met ‘de pastorale houding’, met de overgang van een algemeen gesprek naar een geloofsgesprek en met het verschijnsel rouw. De komende avonden zal het onder meer gaan over het bezoeken van echtparen en over gesprekken met mensen met een psychisch lijden.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

We komen bijeen in de Marcuskerk op woensdag 11 januari • woensdag 8 februari • woensdag 1 maart om 20.00 uur.

Opgave bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl) of ds. Udo (udodoedens@pgleusden.nl)

Film 'The Letter'

Paus Franciscus publiceerde in 2015 de milieu-encycliek Laudato si’. In 2022 is naar aanleiding van deze encycliek een film uitgebracht. In de film nodigt paus Franciscus vier wereldburgers uit om elkaar en hem te ontmoeten in Rome. De vier genodigden hebben ieder in hun eigen regio te maken met klimaatverandering en aanverwante problemen.

The Letter wordt in maart vertoond in het AFAS-theater.
De precieze datum wordt nog bekendgemaakt.

Bijbel- en leeskring over Exodus

Rabbijn Johathan Sacks schrijft: “Het Bijbelboek Exodus is het ‘grote verhaal’ van hoop. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor de machteloze.”
In deze kring lezen we in kleine gedeelten uit het boek Exodus.

Nieuwe deelnemers kunnen invoegen. Graag wel even aanmelden bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl).

Data: woensdagavond 18 januari • 15 februari • 22 maart 20.00 uur Marcuskerk.

Psalm-en-muziek

Vier avonden over vier verschillende psalmen en de muzikale bewerkingen ervan. De eerste drie avonden gaan over de Psalmen 42, 95 en 114 in de verklanking door Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op de vierde avond laat Peter Sneep muziek horen die gemaakt is bij de beroemde lijdenspsalm 130.

Opgave bij ds. Udo.

Donderdagavonden 19 januari • 26 januari • 2 februari • 9 februari om 20.00 uur in de Marcuskerk.

Gespreksgroep

Musicoloog Mar van der Veer promoveerde in 2021 op de brieven van Felix Mendelssohn-Bartholdy en wat de componist daarin vertelt over zijn godsdienstige opvattingen (Felix Mendelssohn-Bartholdy, zijn geloof belicht vanuit zijn brieven, Skandalon 2020). Mendelssohn hoorde tot een vooraanstaande familie van geassimileerde joden. Hij was een overtuigd protestant, maar volgde in veel opzichten een eigen koers.

Van der Veer is een boeiend verteller en komt op donderdag 2 maart 2023 naar de Marcuskerk. Aanvang: 20.00 uur.

Zincafé Leusden is een oecumenisch initiatief van de Leusdense kerken om meer ‘van buiten naar binnen’ te denken en in te spelen op behoeften van ‘niet- of nauwelijks kerkgangers’. Met speciale gasten uit de wereld van wetenschap, religie, kunst, cultuur of politiek.

Klik hier voor meer informatie.

X