‘Zippora’s God’

Welkom bij deze nieuwe cursus, waarbij we vanuit het perspectief van Zippora kijken naar Mozes’ levensverhaal. In dertien bijeenkomsten lezen we het familieverhaal van dit Bijbelse stel. Elke avond heeft een eigen thema en zo ontdekken we gaandeweg dat alle grote levensthema’s en geloofsvragen aan bod komen. We werken met een boek van Bas van Os. Hij heeft het verhaal van Zippora herschreven, zodat het leest als een historische roman. Daarbij geeft Bas veel achtergrondinformatie en uitleg.
Tijdens de avonden gaan we in gesprek aan de hand gespreksvragen. Die gaan over wát je leest, maar ook over hoe dat raakt aan je eigen bestaan en aan je geloof. Bij de voorbereiding kun je gebruik maken van de gespreksvragen die in het boek staan en die je uitnodigen en uitdagen om stil te staan bij de betekenis van de thema’s en bijbelteksten voor je eigen leven.

Deze serie wordt verdiept door parallel mee te lezen met het leesrooster door de Thora. Daarover vind je hieronder meer informatie onder het kopje ‘Lees je mee?!’

De avonden zijn onder leiding van Bas van Os, ds. Pieter van den Berg, ds. Rob en ds. Erica.
We komen bij elkaar van 20 -21.30 uur in de Dorpskerk op ma 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec, ma 8 jan, 22 jan, 5 feb, 19 feb, 4 mrt, 18 mrt en 25 mrt.

Lees je mee?!

Hoe zou het zijn om je eens écht te verdiepen in de bijbel. Om de eerste vijf boeken, de Thora, in zijn geheel te lezen? Om te beginnen bij de schepping en de grote vloed en langs aartsvaders en aartsmoeders, via Egypte en de jaren in de woestijn aan te komen in het Beloofde Land.
Centraal staat het verhaal van Mozes en de uittocht. Een boeiend verhaal, met verschillende lagen. Over levens, relaties en geloof. En gaandeweg zul je ontdekken dat het verhaal daarmee ook resoneert aan je eigen bestaan.
Dit seizoen krijg je de kans om samen met anderen de Thora te gaan lezen. Dat vraagt tijd en inzet, maar wat krijg je er veel voor terug! Het belooft een boeiende tocht te worden. Je leest ongeveer één hoofdstuk per dag gedurende het seizoen. Met behulp van een appgroep kunnen we elkaar inspireren en we zien elkaar elke veertien dagen bij de cursus ‘Zippora’s God’. Deze leesgroep is dus een extra uitdaging bij de cursus, er zijn geen extra bijeenkomsten. Het contact onderling is via whatsapp. Op de avonden van de cursus is alle gelegenheid om verder in gesprek te komen over wat ons raakt en boeit. Lees je mee?!

Bas van Os, ds. Pieter van den Berg, ds. Rob en ds. Erica

Rondom 60

Een gespreksgroep voor ieder die ‘rondom 60’ is (en dat mag je best ruim nemen) waarbij we iedere avond een thema met elkaar bespreken dat ons raakt in ons geloof of leven. De thema’s kiezen we samen uit.
Wees welkom op maandagavond, vanaf 20 uur in de Dorpskerk.

We starten op 11 september. Ds. Rob en/of ds. Erica zijn erbij.
13-11, 11-12, 15-01, 12-02, 11-03

Huiskring - Een goed gesprek

Ben je 50+ en lijkt het je leuk om deel te nemen aan een huiskring? Dan ben je van harte welkom! We hebben nog een paar plaatsen vrij.
Wij bespreken met elkaar het boek: Zinvol Leven. Dit gaat over het bijbelboek Prediker. We hopen in deze huiskring van elkaar te leren en samen stil te staan bij geloof in ons leven. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid en lief en leed met elkaar te delen.

We komen elke maand een avond samen (donderdag) om 20.00 uur.

Wil je meer info of een keer meedoen, neem dan contact op met:
Klazina Tulner, k.tulner@ziggo.nl of 033 – 889 2474

Rondom 30

Ben jij tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaar? Misschien is de ‘Rondom 30’ kring dan iets voor jou. Één keer per drie weken komen we bij elkaar bij iemand thuis.
We praten over wat ons bezig houdt. We discussiëren over actuele onderwerpen. We bespreken Bijbelpassages. De onderwerpen overleggen we met elkaar. Natuurlijk staat ons geloof en dagelijks leven hierbij centraal. We werken met diverse werkvormen, soms in de grote groep, soms in kleine groepjes, de ene keer praten we, de andere keer zijn we creatief bezig.

Wil je aansluiten? Dan ben je welkom. Informatie bij ds. Erica.

Exodus – Jonathan Sacks

Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd wordt. Het behandelt in verhaalvorm de principes die dit volk tot eenheid maken: heiligheid van het leven, vrijheid, rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke waardigheid.

Hierom laat het Bijbelboek Exodus zich lezen als het ‘grote verhaal’ van de hoop. Het verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen.
Exodus gaat dus over de geboorte van een natie. In het hart van Exodus staat een monumentale gebeurtenis, de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Daar vindt de belangrijkste gebeurtenis uit de joodse traditie plaats: God verbindt zich aan een volk en het volk verbindt zich aan God.

We zullen Exodus lezen aan de hand van de uitleg van Jonathan Sacks’ “Exodus, boek van bevrijding.”

U bent van harte uitgenodigd deze Bijbel en leeskring bij te wonen. We beginnen op woensdag 11 oktober in de Marcuskerk om 20 uur. Laat u ds. Rob even weten dat u komt.
Woensdagavond 11 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 14 feb, 13 mrt en event 10 apr

Lectio Divina

Elke donderdagochtend van 9.30 tot 10.00 uur in Marcuskerk (behalve schoolvakanties).

Een korte lezing van een tekst met daarna stilte om die te overdenken. Dit wordt enkele keren herhaald. De deelnemer ontvangt slechts stilte en het woord. De tekst geeft altijd iets moois mee om die dag verder op te teren.

Gespreksgroep

Een gespreksgroep in de ochtend, waarbij we met elkaar in gesprek gaan over ons geloof, ons leven en de wereld om ons heen. We doen dit op een manier dat ook zij die moeite hebben met grote groepen (bijvoorbeeld door verstaanbaarheid) aan kunnen sluiten.

We komen elke drie weken samen in de Dorpskerk, op donderdagmorgen, van 10 uur tot 11.30 uur. De ochtenden zijn o.l.v. Wil Brethouwer, Ds. Rob en ds. Erica. We komen bij elkaar op 5 oktober, 26 oktober, 16 november, 7 december 2023,18 januari 2024, 8 februari, 29 februari en 21 maart. Fijn als u zich aanmeldt. U kunt zich opgeven bij een van ons.

Een brief van Paulus aan ons in Leusden

Hoe lezen wij, vandaag de dag, als christen en gemeentelid, de brief die Paulus schrijft aan de inwoners van Efeze? In drie avonden lezen we samen de brief, halen we er de belangrijkste thema’s uit en ontdekken we hoe de woorden van Paulus ook voor ons – hier en nu- van betekenis zijn. De serie wordt afgesloten met een zondagse kerkdienst over deze brief van Paulus.

We komen driemaal samen, in de periode na Pasen en voor Pinksteren op 11 en 25 april en 16 mei o.l.v. ds. Rob en/of ds. Erica. We beginnen om 20 uur in de Marcuskerk.

Hedendaagse theologen -
Tish Warren: spiritualiteit van het alledaagse

Tish Warren is voorganger in de Anglicaanse Kerk, een vrouw van begin 40 en moeder van twee jonge kinderen. In een moeilijke periode in haar leven, waarin ze ontdekte dat ze weinig tijd en ruimte had voor God, zocht ze naar verbinding met God in het alledaagse. Ze ontdekte dat in alle dagelijkse bezigheden, zoals wakker worden, tandenpoetsen, op zoek zijn naar je sleutels, in de file staan, je de verbinding kunt leggen met Bijbelse verhalen, rituelen en je relatie met God. ‘Wakker worden’ verbindt ze met de doop. In de file staan met God die geen haast heeft. En een vriendin bellen met de onderlinge omgang in de kerkelijke gemeente. Het alledaagse, zo betoogt ze, is eigenlijk heel bijzonder. Ze nodigt je uit als lezer om op zoek te gaan én stil te staan bij deze momenten.
Janneke Burger-Niemeijer, die de vertaling schreef, zegt in het voorwoord: ‘Het is een troostend boek, omdat het alledaagse leven ‘zo leeg kan voelen, kaal en karig’.’

In drie avonden gaan we aan de hand van het boekje (je hoeft het niet gelezen te hebben, dat mag natuurlijk wel) op zoek naar de spiritualiteit en de verbinding met God in ons alledaagse leven.

We komen o.l.v. ds. Erica samen in de Marcuskerk op donderdagavond 15 en 29 feb en 14 maart. We beginnen om 20 uur.

Opvoeden met geloof

Drie avonden waarop we in gesprek gaan over ons geloof en onze kinderen.
We beginnen bij onszelf. Wat hebben we meegekregen en hoe zouden we nu ons eigen geloof omschrijven? Wat zijn de verhalen, rituelen en waarden die we willen doorgeven en hoe doen we dat/willen we dat doen?
Avond twee staat in het teken van onze kinderen en hun geloof. We spreken over geloofsontwikkeling van kinderen van 0-10 jaar, wat houdt hen bezig, wat begrijpen ze wel en niet? Welke rituelen in kerk of thuis raken hen en hoe gaan kinderen om met rouw?
Er is volop ruimte om ervaringen te delen en er zijn materialen om te bekijken.
Op avond drie ligt de focus op oudere kinderen en tieners. Wat zijn thema’s die hen bezighouden, juist als het gaat over God, kerk en geloof? Welke rol hebben ouders en de kerk? We kijken naar de ontwikkeling van tieners en delen ervaringen.
De avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Welkom op 26 okt, 9 en 30 nov. We starten om 20.00 uur in de Marcuskerk.

Zincafé Leusden is een oecumenisch initiatief van de Leusdense kerken om meer ‘van buiten naar binnen’ te denken en in te spelen op behoeften van ‘niet- of nauwelijks kerkgangers’. Met speciale gasten uit de wereld van wetenschap, religie, kunst, cultuur of politiek.

Klik hier voor meer informatie.

X