Coronamaatregelen

Langzaam maar zeker komen de activiteiten die afgelast waren, weer op gang.
Actuele informatie vindt u op deze website en de Nieuwsbrief van de Pgl.

Hieronder de activiteiten die in ieder geval doorgang vinden.

Lectio Divina - Bijbellezen met je hart

Lectio Divina is een manier van bijbellezen die in de kloosters is ontwikkeld. Het is een meditatieve manier van omgaan met een bijbeltekst. Je luistert naar de tekst die een paar keer hardop wordt gelezen. Je probeert in stilte de woorden te laten klinken en te horen. Pas daarna overweeg je de tekst. Je stelt je open voor wat de tekst je te zeggen heeft en hoe God je daarin aan wil spreken. Het ‘ontvangen’ staat bij deze wijze van luisteren centraal.

Iedere donderdagochtend van 9:30 – 10:00 uur in de stiltekapel van de Marcuskerk

'Vertellers en vertalers'

Maandag 6 september 2021 om 20.00 uur gaan we weer van start met het lezen van het Nieuwe Testament volgens het boek ‘Vertellers en Vertalers’ van Bas van Os.

Bas neemt ons in zijn boek op een boeiende manier mee om de brieven en de evangeliën uit het Nieuwe Testament te lezen. Mocht je belangstelling hebben om in te stappen en mee te doen, wees van harte welkom!

De data voor de bijeenkomsten in dit seizoen zijn:
6 september,
20 september,
18 oktober,
25 oktober,
1 november en
8 november

Steeds van 20.00 – 21.30 uur.

Onze bijeenkomsten zijn digitaal! Je kunt je opgeven bij: sprotteanette@gmail.com.

De Bijbel open -
Lees mee in de preekvoorbereiding

Tijdens de startzondag is het thema ‘Van U is de toekomst’, een zin uit het Onze Vader. De zes zondagen daarna blijven we bij dit gebed van Jezus. We lezen daarbij heel uiteenlopende gedeelten uit de Bijbel. Graag gaan we vóór de dienst al met u in gesprek. Daarom starten we weer een preek-voorbereidings-leesgroep, zoals we afgelopen jaar al vaker hebben gedaan. Maar, nu wél weer in de kerk. Eén van de dominees leidt het gesprek van ongeveer een uur. Via de mail wordt op maandag het gedeelte van de week bekend gemaakt.

Van harte uitgenodigd om mee te lezen!
Geef je op via neeltjerietveld@pgleusden.nl.

Iedere woensdag om 20 uur in de Marcuskerk

15 sept Onze Vader in de hemel
26 sept Uw naam worde geheiligd
3 okt Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
10 okt Geef ons heden ons dagelijks brood
17 okt Vergeef ons onze schulden
24 okt Leid ons niet in verzoeking

Bewegen, stilstaan en veranderen

Missionair kerk zijn dat is:
bewegen, stilstaan en veranderen.
Zegt ds. Anette Sprotte.
Ze scheef er een uitgebreid artikel over,
te lezen door hier te klikken.

X