Wat zet u in beweging? Waarom komt u uw bed uit en doet u de dingen die u doet? Tijdens het seizoen 2017-2018 dachten we na over wat ons diep van binnen beweegt. Dat deden we door met elkaar ‘op reis’ te gaan, in de verhalen uit de Bijbel, in de gesprekken met elkaar. Vanaf september op deze pagina nieuwe informatie over het seizoen 2018-2019

Rond de Bijbel

In de Bijbel zijn veel mensen die letterlijk in beweging komen na een ontmoeting met God. Abraham is één van de eersten, die alles achterlaat op en reis gaat. Eén van de laatsten is Paulus, die na zijn roeping als een ware wereldreiziger duizenden kilometers aflegde. Vier cursussen waren er het afgelopen seizoen rond de Bijbel. Ze zijn alle intussen afgelopen.

Vanaf september 2018 op deze pagina informatie over nieuw activiteiten.

Geloven, vieren en doen

Geloven kun je niet alleen. Door elkaar te ontmoeten, te zingen en te bidden, het avondmaal te vieren en voortdurend in gesprek te blijven, kom je tot nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen.

Alle bijeenkomsten in het kader van bovengenoemd thema zijn inmiddels voorbij. De vakantieperiode breekt aan. Na de zomer publiceren we op deze plaats het nieuwe programma voor het seizoen 2018-2019.

Er op uit!

Het jaarthema ‘Laat zien wat je beweegt’ nodigt uit om als gemeente in beweging te komen en er op uit te gaan. Graag neem ik u mee op reis naar verschillende plekken dichtbij en iets verder weg. Ik hoop dat we door in beweging te komen uit onze vertrouwde omgeving opnieuw in gesprek gaan over: Wat beweegt jou? Wat betekent geloven voor je?

U bent van harte uitgenodigd om naar alle plekken mee te gaan of u kunt een keuze maken uit het aanbod. Afsluitend verzamelen we de ervaringen van alle reizen en reisgenoten. Meer informatie en opgeven bij ds. Anette Sprotte, sprotteanette@gmail.com, 06-22314890.

Bijbelse beeldentuin
Bijbelse beeldentuin
X