Wat zet u in beweging? Waarom komt u uw bed uit en doet u de dingen die u doet? Tijdens het seizoen 2017-2018 denken we na over wat ons diep van binnen beweegt. Dat doen we door met elkaar ‘op reis’ te gaan, in de verhalen uit de Bijbel, in de gesprekken met elkaar, maar ook letterlijk op korte pelgrimstochten van één dag. Voor al die reizen geldt: wees welkom!

Rond de Bijbel

In de Bijbel zijn veel mensen die letterlijk in beweging komen na een ontmoeting met God. Abraham is één van de eersten, die alles achterlaat op en reis gaat. Eén van de laatsten is Paulus, die na zijn roeping als een ware wereldreiziger duizenden kilometers aflegde. Vier cursussen rond de Bijbel.

Paulus en zijn brieven aan Korinthe
Paulus en zijn brieven aan Korinthe
Gewoonweg Bijbel - verhalen uit Marcus
Gewoonweg Bijbel - verhalen uit Marcus
Op hoop van Zegen - onderweg met Abraham
Op hoop van Zegen - onderweg met Abraham

Geloven, vieren en doen

Geloven kun je niet alleen. Door elkaar te ontmoeten, te zingen en te bidden, het avondmaal te vieren en voortdurend in gesprek te blijven, kom je tot nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen.

Heilige onrust
Heilige onrust
Verdiep je geloof
Verdiep je geloof
God in de supermarkt
God in de supermarkt

Er op uit!

Het jaarthema ‘Laat zien wat je beweegt’ nodigt uit om als gemeente in beweging te komen en er op uit te gaan. Graag neem ik u mee op reis naar verschillende plekken dichtbij en iets verder weg. Ik hoop dat we door in beweging te komen uit onze vertrouwde omgeving opnieuw in gesprek gaan over: Wat beweegt jou? Wat betekent geloven voor je?

U bent van harte uitgenodigd om naar alle plekken mee te gaan of u kunt een keuze maken uit het aanbod. Afsluitend verzamelen we de ervaringen van alle reizen en reisgenoten. Meer informatie en opgeven bij ds. Anette Sprotte, sprotteanette@gmail.com, 06-22314890.

Stadspelgrimage in Utrecht
Stadspelgrimage in Utrecht
Amersfoort met de straatpastor
Amersfoort met de straatpastor
Kerk in de grote stad
Kerk in de grote stad
Bijbelse beeldentuin
Bijbelse beeldentuin
X