Kerkwinkel
Kerkwinkel

In de kerkwinkel kunt u collectemunten en andere zaken bestellen en betalen. Ook kunt u giften overmaken.

Schenken
Schenken

Onder voorwaarden kunnen giften aan onze kerk geheel worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.

Kerkbalans
Kerkbalans

Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarin leden geld kunnen geven aan hun gemeente.

Collectes
Collectes

Collectes zijn de wekelijkse inzamelingen tijdens de kerkdienst.

Rekeningnummers
Rekeningnummers

De bankrekeningnummers van de Protestantse gemeente Leusden

X