Start van het seizoen

Tijdens het startweekend in september beginnen de kinderen van groep 7 en 8 op een superleuke manier aan het nieuwe seizoen. De kinderen leren elkaar en de dominees beter kennen en doen samen met de tieners een spel rond een thema.

Basiscatechese

Over kerk, geloof en Bijbel valt een hoop te vertellen. Nog veel meer dan gebeurt in de kerk of in de kindernevendienst. Daarom is er dit jaar weer basiscatechese: op een aansprekende manier leren over God, Jezus, de schepping en de kerk.
Basiscatechese is bestemd voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.

We komen bijeen op zondagmorgen om 11.30 uur.

Dit zijn de data in 2023: 22 januari in de Marcuskerk • 5 februari, 5 maart en 26 maart in de Dorpskerk.

Als je voor het eerst komt, geef je dan even op bij ds. Rob (robdoesburg@pgleusden.nl).

Overstapviering

Aan het eind van het schooljaar is er voor de kinderen van groep 8 een bijzondere viering, waarin we samen met hen nadenken en stilstaan bij de grote stap die zij maken van basisschool naar middelbare school. De kinderen nemen afscheid van de kindernevendienst, delen iets van wat ze meenemen uit Bijbelverhalen of hun geloof en krijgen een zegen mee. Een persoonlijke viering voor jong en oud.

X