Onze kerk is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) met goedkeuring door de Belastingdienst. Onder voorwaarden kunnen giften aan onze kerk geheel worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie.

Giften aan uw kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Normaal gesproken hebt u te maken met een ‘drempel’ voor uw aftrekposten. Deze drempel kunt u ontwijken! Onze kerk is een ANBI. Wanneer u zich bij onderhandse akte verbindt om gedurende vijf jaar een gift te geven aan onze gemeente, dan hebt u niet te maken met drempels. Uw hele periodieke gift is gedurende vijf jaar volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Mogelijk interessant voor u, maar zeker voor de kerk wanneer u besluit uw fiscale voordeel aan de kerk door te geven door uw gift met het fiscale voordeel te verhogen.

Op het Kerkelijk Bureau is het formulier voor een onderhandse akte verkrijgbaar, maar dat kan ook door op onderstaande link te klikken. Voor vragen over deze regeling of over de inhoud van het formulier kunt u terecht op het Kerkelijk Bureau.

Klik hier voor onderhandse akte periodieke gift.

pgl-fiscaal-voordelig-schenken
X