Startzondag 20 september 2020 – 10:00

Krijgt u een soort gelijke melding als onderstaand? Zorg er dan voor dat de website geaccepteerd wordt in de pop-up blocker van uw browser.

Voor informatie over bijvoorbeeld de browser ‘Chrome’, zie: Pop-up blocker instellen

X