Nieuwe ambtsdragers

Op 19 september 2021 zijn drie nieuwe ambtsdragers bevestigd.

We zijn blij dat het daar niet bij blijft. We hebben nog twee mensen die het ambt op zich willen nemen en wel het ambt van jeugdambtsdrager.  Het zijn Marco Oosterom en Ineke van de Berkt. Zij hebben ingestemd om respectievelijk jeugdouderling en jeugddiaken worden.

X