Nieuwe ambtsdragers

We zijn blij, dat weer twee mensen uit onze gemeente een ambt op zich willen nemen: dit zijn Guus en Titia Doorn.
Ze hebben beiden toegezegd om pastoraal ouderling te willen worden voor het wijkteam Midden.

De kerkenraad is voornemens om Guus en Titia Doorn in de dienst op 8 maart 2020 in de Dorpskerk te bevestigen als ambtsdrager. Ook Maarten de Vries zal op deze zondag bevestigd worden als ambtsdrager.

X