Afscheid en benoeming ambtsdragers

Op 15 oktober 2023 nemen wij in de dienst in de Dorpskerk afscheid van twee ambtsdragers.
We zijn heel dankbaar dat wij voor beide functies opvolging hebben gevonden.
Frank Jansen is bereid gevonden de taak van (ouderling) scriba op zich te nemen en Christa Koelewijn die van diaken. De kerkenraad wil graag in dezelfde dienst op 15 oktober deze twee gemeenteleden bevestigen als ambtsdrager. In deze dienst wordt ook de nieuwe vertrouwenspersoon van de onze gemeente, Albert Jan van Koerten, aan u voorgesteld.

X