Ontmoetingsmiddagen

In beide kerken worden door een team van enthousiaste vrijwilligers ontmoetingsmiddagen georganiseerd voor ouderen. Na ontvangst met koffie en thee is er een gevarieerd programma dat probeert aan te sluiten bij de belangstelling van ouderen. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd staat de middag meestal in het teken van een viering. In de zomer sluit een busreis het seizoen op een gezellige manier af.

Bij de middagen is iedereen welkom (van beide kerken, en van buitenaf, en ongeacht leeftijd), voor vervoer kan worden gezorgd.

Dorpskerk

Nu iedereen van onze doelgroep gevaccineerd kan zijn, willen wij u weer graag uitnodigen voor een koffiemorgen. Van harte welkom bent u na lange tijd weer op woensdag 7 juli 2021 vanaf 10.00 uur in ‘t Trefpunt.
Gewoon, gezellig kletsen, elkaar ontmoeten en natuurlijk koffie met iets lekkers.

Graag willen wij als team deze morgen ook van u horen hoe u tegen hervatting van bijvoorbeeld de Seniorenmiddagen aankijkt. Daarom stellen wij uw komst bijzonder op prijs!

We besluiten de morgen rond 11.30 uur met een drankje.

Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer: Aart van Ruler, 033 – 8890305.

Marcuskerk

Gelukkig zijn er nu versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus. Wij willen daarom weer beginnen op dinsdag 14 september 2021 met onze Ontmoetingsmiddagen.
Natuurlijk wel onder voorbehoud.

Dit is ons programma.
12 oktober – Muziekmiddag – “De juf, de bakker en de dominee”.
9 november – Presentatie van de politie en de wijkagent: “Wat betekent een wijkagent voor u”.
14 december – Kerstviering met Vocaal Ensemble Céleste.

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur in de Marcuskerk.
U bent allen van harte welkom!

Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer, is Iemeke Ketel (tel. 033 – 434 3500).
Op deze site en in het kerkblad en de Nieuwsbrief worden de onderwerpen verder aangekondigd.

X