Ontmoetingsmiddagen

In beide kerken worden door een team van enthousiaste vrijwilligers ontmoetingsmiddagen georganiseerd voor ouderen. Na ontvangst met koffie en thee is er een gevarieerd programma dat probeert aan te sluiten bij de belangstelling van ouderen. In de Adventstijd en de Veertigdagentijd staat de middag meestal in het teken van een viering. In de zomer sluit een busreis het seizoen op een gezellige manier af.

Bij de middagen is iedereen welkom (van beide kerken, en van buitenaf, en ongeacht leeftijd), voor vervoer kan worden gezorgd.

Dorpskerk

De Ontmoetingsmiddagen in ’t Trefpunt bij de Dorpskerk vinden plaats op woensdagmiddag om 14.00 uur.

Voor data en programma zie de Nieuwsbrief.

Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer: Aart van Ruler, 033 – 8890305.

Marcuskerk

Jaarprogramma Marcuskerk 2023.
Dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

10 januari           – Dhr. Piet Renkema, Leusden – Kaas!
14 februari         – Dhr. Ben Bläss, Barneveld – De fascinerende wereld van de ballonvaart (2e presentatie, nieuw programma)
14 maart             – Dhr. Henk Tromp, Nieuwegein – Nationaal Park de Hoge Veluwe
4 april                   – Stille Week-viering
9 mei                    – Mw. José Struik, Woudenberg – Schaapherder!
13 juni                  – Busreis
11 juli                   – Dhr. Jaap Ketel – Tasmanië
8 augustus          – Mw. José Huurdeman – Hamersveldse Vrouwen
12 september    – Muziekmiddag
10 oktober         – Ds. Ids Smedema, Leusden – Predikant in de Krijgsmacht
14 november     – Dhr. Bonno van der Zwaag, Amersfoort – Leger des Heils
12 december     – Kerstviering

Contactpersoon Iemeke Ketel
Tel. 033-4343500

X