Agenda 'Samen op weg naar de kerk van morgen'

Datum Activiteit
12 februari 2024 Gemeenteavond
– Voorstel opzet Pastoraat
Mei 2024 Kerkenraad
– Plan voor de toekomst
Juni 2024 Gemeenteavond
– Voorleggen plan voor de toekomst
September 2024 Kerkenraad
– Definitief plan de toekomst
Okt-Dec 2024 Opstellen meerjarenbegroting en meerjarenplan, begroting 2025

Onderstaande agenda items zijn reeds geweest

Datum Activiteit
Januari 2023 Kerkenraad
-Bespreken Startnotities
4 Juni 2023 Eredienst
– Wat is nodig voor kerk van Leusden?
19 juni 2023 Gemeenteavond
– Verdieping discussie Wat is nodig voor kerk van Leusden
13 september 2023 Gemeenteavond
– Hoe kunnen we het waar maken?
7 oktober 2023 Kerkenraad
– Jaarlijkse heidag: Opdracht van CvK
December 2023 Kerkblad
– Tijden veranderen en wij veranderen mee
21 januari 2024 Eredienst
– Waartoe zijn wij geroepen?
– Hoe maken we dit concreet?
X