Cantorij blikt terug op feestelijke dienst

Al 50 jaar werken we met veel plezier mee aan erediensten in Marcuskerk en Dorpskerk.  Afgelopen zondag werden we daarom in de Marcuskerk in het zonnetje gezet.

Er was natuurlijk veel zang en muziek. En er waren prachtige bloemen voor leden en oud-leden van de cantorij. In de Marcuskerk bracht de voorzitter van de kerkenraad, Bert de Velde Harsenhorst, de felicitaties over door middel van kaarten die in de Dorpskerk dezelfde ochtend al werden getekend. Na de dienst was er in beide kerken iets lekkers bij de koffie. Zo waren we in twee kerken hierin verbonden met elkaar.

Kortom: het was een heel feestelijke dienst. We hopen dat iedereen er net zo van heeft genoten als wij. VEEL DANK aan allen die deze feestelijke viering hebben mogelijk gemaakt.
Op naar de 55!
Bestuur en leden van de cantorij
X