Giften Werelddiaconaat

Op voorstel van de ZWO-groep heeft de Diaconie ingestemd met de volgende giften uit het legaat voor het Werelddiaconaat:

* Aan Holland Ghana Foundation, voor de aanschaf van leermiddelen voor een nieuw te bouwen school in Saforo (Ghana) € 1.000,–. De bouw van deze school wordt samen met Stichting Wilde Ganzen gerealiseerd.

* De kleine stichting Shazia Iljaz realiseert in Pakistan tal van projecten o.m. onderwijs aan christelijke jongeren. Een gift van € 300,– werd aan hen overgemaakt.

 

X