Jaarverslag 2023 ZWO-groep

De ZWO-groep heeft het Jaarverslag over 2023 gepubliceerd. Per maand worden alle acties en werkzaamheden opgesomd. Hoogtepunten van dat jaar waren het laatste Moldaviëproject (€ 5900 voor de opvang van jongeren uit achterstandsgezinnen in het dorp Ulmu – foto) en de 40dagentijdactie ‘Uit liefde voor jou’ in samenwerking met andere werkgroepen van de Diaconie. Er kwam € 7488,34 binnen, waarmee zes (inter)nationale projecten konden worden ondersteund.

Klik hier voor de tekst van het jaarverslag.

 

X