Prachtig resultaat voor hulp aan kinderen in Oekraïne

In november en december 2023 werd uw/jullie aandacht op verschillende manieren gevraagd voor hulp aan kinderen in Oekraïne.

In november werd de landelijke huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie ook in Leusden gehouden. De opbrengst in de gemeente Leusden was € 4.050,40 incl. statiegeldopbrengst van twee supermarkten en exclusief de QR-code van de collectanten.

Kinderen van de kindernevendienst maakten mooie kaarten en verkochten ze voor dit doel. Maar liefst € 43,50 brachten zij bijeen! Verder leverden de collectes in de kinderkerstnachtdienst en op kerstochtend in beide kerken en giften via de bank € 3.045,16 op!!

Het totaalbedrag van genoemde inzamelingen komt op: € 7.139,06. Fantastisch!
Met dat bedrag kan door Kerk in Actie en haar lokale partners veel worden gedaan voor kinderen in Oekraïne.

de ZWO-groep

X