Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens
Wij leggen gegevens vast die noodzakelijk zijn voor onze ledenadministratie. Dat betekent dat wij van iedereen die lid is van de Protestantse gemeente te Leusden de adresgegevens hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd evenals de mailadressen voor zover u die aan ons verstrekt hebt.

Wij leggen geen zogenaamde bijzondere kenmerken vast.

Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze zijn vastgelegd in onze financiële systemen.

Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze CRM-database van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Klik hier voor de PRIVACYVERKLARING van de PgLeusden

Klik hier voor het PRIVACYPROTOCOL kerkdiensten op internet

X