In de dienst van 4 juni 2023 zijn we in beide diensten actief aan de slag gegaan. De rode draad was: wat is er nodig om jezelf geloofwaardig kerk te noemen.

Door middel van de telefoon kon men in aangeven welke woorden/zin je kunt noemen om deze vraag te kunnen beantwoorden. Het resultaat van de antwoorden werden verzameld en daarna getoond in een woorden wolk. Hoe vaker het woord door gemeenteleden werd genoemd, hoe groter het woord/zin werd afgebeeld. In onderstaande afbeelding laat dit zien. Hoe groter en centraler een woord is afgedrukt, hoe vaker het is genoemd.

De week erna (13 juni 2023) werd op de gemeenteavond een volgende stap gezet om met elkaar te groeien naar een visie voor onze gemeente in 2030.

Gemeenteavond 13 juni 2023
In onze gemeente hebben we jonge en oude mensen, jonge gezinnen en mensen waarvan de kinderen zijn uitgevlogen. Wat wil het voor deze groepen zeggen als wij ‘omzien naar elkaar’, ‘samen zijn’ of ‘delen’ zo belangrijk vinden.
Wat hebben wij hen als gemeente te bieden en wat bieden zij de gemeente.
De kerk van vandaag en morgen maken we samen en met de Heer.

De belangrijkste thema’s kwamen hierin naar voren:
• Omzien naar elkaar
• Gemeenschap
• Intergenerativiteit (contact/hulp tussen de generaties)
• Niet dezelfde mensen kunnen al het werk doen
• We zijn naar buiten gericht.

In vervolg van deze twee bijeenkomsten wordt gehouden op 13 september een volgende gemeenteavond gepland, waar we kijken hoe we ze kunnen uitvoeren.

X