Met het interventiefonds heeft de diaconie de mogelijkheid om in acute noodsituaties snel financiële hulp te bieden. Dat kan in de vorm van een gift, maar ook in de vorm van een lening. In de volgende situaties kan hulp worden geboden:

  • Bijzondere kosten om bijstand te verkrijgen of werk te vinden
  • Bijzondere kosten voor studie, stage of onderdak
  • Bijzondere kosten van de kinderen bij ziekte en of beperking
  • Bijzondere kosten om alimentatie te verkrijgen
  • Bijzondere kosten bij ziekte, beperking of eenzaamheid

Het gaat om bedragen vanaf 200 tot 1000 euro.
Aanvragen worden behandeld door de leden van de ABCD commissie.
Informatie of aanvragen voor hulp kunt u richten aan: ledenabcd@pgleusden.nl

X