Samen met de andere Leusdense kerken en de burgerlijke gemeente verzorgt het Noodfonds eenmalige financiële steun in de vorm van een renteloze lening of gift. Voorwaarde is dat niet op andere wijze financiële hulp kan worden verkregen en dat men in Leusden woonachtig is.

Aanvragen om hulp via diaconie@pgleusden.nl .

X