Iedereen heeft recht op voldoende en gezond eten. Toch zijn er helaas veel mensen die te weinig inkomen hebben om dit te kopen. Aan deze groep mensen deelt de Voedselbank voedselpakketten uit. De voedselbank hanteert hier wel bepaalde normen voor en houdt intakegesprekken.
Voor mensen met weinig inkomen zijn er speciale fondsen die noodzakelijke voorzieningen leveren voor volwassenen of kinderen, zoals een bril, wasmachine, identiteitsbewijs, schoolgeld, enzovoort. De vrijwilligers van de voedselbank kennen alle fondsen en willen helpen bij het aanvragen.

X