Oppas voor de allerkleinsten
Meer informatie >

Bloemendienst
De bloemendienst verzorgt elke week de bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan en bezorgt deze na afloop van de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid. De naam van dit gemeentelid staat meestal vermeld in de Zondagsbrief. Soms ook is er een ‘stille’ groet aan een gemeentelid van wie de naam niet genoemd kan worden. Coördinator Henny Vons (033–4948608, hennyvons@gmail.com).

Ouderenwerk – De Jeugd van Vroeger
Meer informatie >

Kledingbeurs
Tweemaal per jaar wordt er in het Trefpunt bij de Dorpskerk een kledingbeurs gehouden. Meestal in april en september. De opbrengst gaat naar wisselende goede doelen. De leiding van de kledingbeurs is in handen van Gerrie Slotboom (033-4947330).

Breikring
Van september tot half april bent u om de week op woensdagmiddag van harte welkom bij de breikring. Het is niet alleen breien, maar ook de ontmoeting met elkaar. Coördinator: Henny Vons (033-4948608, hennyvons@gmail.com).

Kerk thuis
Bij gemeenteleden die via www.kerkomroep.nl of naar de kerktelefoon luisteren, wordt iedere week de Zondagsbrief bezorgd. Coördinator: Arie van Hoeven (033-4940181).

X