Paasgroeten
Met Pasen worden bloemen gebracht naar gemeenteleden die veel verdriet achter de rug hebben. Contactpersoon: Henny Vons (0636598475, hennyvons@gmail.com)

Kerstgroeten
Voor Kerst worden planten gebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder en naar zieke gemeenteleden. De adressen worden aangeleverd door het kerkelijk bureau (80+), predikanten, kerkenraadsleden en pastorale medewerkers (zieken). Weet u iemand die ook een kerstgroet kan gebruiken, neem dan (ongeveer twee weken voor kerst) even contact op.
Contactpersoon: Johanneke Klaassen (033–4946125, johanneke.klaassen@xmsnet.nl)

Kaarten schrijven voor zieken en ouderen
Ongeveer 1x per 8 weken worden in de Marcuskerk na de dienst kaarten geschreven. Ze zijn bestemd voor de zieken en ouderen van onze gemeente. De kaarten worden gemaakt door gemeenteleden. Coördinator: Hanneke Buisman (033-4942113, buismanh@gmail.com)

Dag van de Mantelzorg
Jaarlijks wordt op 10 november de ‘Dag van de Mantelzorg’  georganiseerd. De PgL verzamelt adressen van deze stille werkers en zorgt voor een presentje. Coördinator: Katinka van Riet (0638903983, katinka34538@gmail.com)

Vriendendienst
Onze kerk loopt over van Talenten op de meest uiteenlopende zaken. Daar wordt al vaak gebruik van gemaakt, maar wij vragen ons af of we er nog meer mee kunnen doen. Veel mensen zijn bereid de handen uit de mouwen te steken. Maar hoe en voor wie?

Wij willen graag weten wie er bereid is om af en toe tijd en energie te steken in een beetje hulp, op welke manier dan ook. Daarom vragen wij iedereen die zich al heeft opgegeven voor de diverse taken of zij ook dit komende jaar weer mee willen doen, maar ook aan gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven.

Zowel in de Dorpskerk als in de Marcuskerk liggen formulieren waarmee u zich kunt opgeven. Maar ook gemeenteleden die juist vragen hebben of hulp nodig hebben kunnen zich via die formulieren opgeven. U kunt ook een mailtje sturen naar vriendendienst@pgleusden.nl , dan kijken wij of we iemand kunnen vinden die u kan helpen.

X