Oppas voor de allerkleinsten
Meer informatie >

Bloemendienst
De bloemendienst verzorgt elke week de bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan en bezorgt deze na afloop van de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid. De naam van dit gemeentelid staat meestal vermeld in de Zondagsbrief. Soms ook is er een ‘stille’ groet aan een gemeentelid van wie de naam niet genoemd kan worden. Coördinator: Elise van Vugt (033-4946068, elisevanvugt@kpnmail.nl).

Ouderenwerk – De Jeugd van Vroeger
Meer informatie >

Verpleeghuisbezoek
Gemeenteleden die in het verpleeghuis opgenomen worden, houden meestal contact met hun bekenden vanuit het ouderenwerk. De bezoekjes die vrijwilligers afleggen worden niet door roosters geregeld, maar gewoon door eigen inbreng. Nieuwe aanvragen voor bezoek komen ondermeer via predikanten, ouderlingen en pastorale medewerkers. Vrijwilligers van het ouderenteam bezoeken ook zieken en diegenen die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Lisidunahof – kapeldienst
Iedere donderdag is er een kapeldienst in de Lisidunahof. Eenmaal per twee weken wordt de dienst verzorgd door de Protestantse Kerk en de andere week door de Rooms Katholieke Kerk. Ds. Rosmolen is aangesteld als geestelijk verzorger in de Lisidunahof. Aan de protestantse dienst werken vrijwilligers mee om bewoners op te halen en te begeleiden, en afwisselend één van de vier pianisten. Meestal komen er 20 tot 30 bewoners. Na de dienst wordt er koffie en thee geschonken.

Eens per twee maanden wordt er op zaterdag een Avondmaalsviering gehouden, waarbij  vrijwilligers meehelpen. Met Kerst en Pasen zijn er gezamenlijke diensten en tweemaal per jaar wordt een Herdenkingsdienst voor overledenen gehouden.

Coördinator donderdag is: Liesbeth Krikke (033-4942531, liesbeth.k@telfort.nl)
Coördinator zaterdag is: Jannie Bakker (033-4951558).

Open Marcuskerk
Iedere dinsdagmorgen is er van 10 tot 12 uur gelegenheid om koffie te drinken en een praatje te maken in de gezellige hal van de kerk. Coördinator: Mia Veen (033-4943167, a.g.veen@kpn.nl)

Kerk thuis
Bij gemeenteleden die via www.kerkomroep.nl of naar de kerktelefoon luisteren, wordt iedere week de zondagsbrief thuisbezorgd. De meesten van hen wonen in het Hamersveld. Coördinator: Ina Woltinge (033-4944722, inawoltinge@gmail.com).

X