In de Marcuskerk en Dorpskerk hangen prachtige gedachtenispanelen die geschilderd zijn door kunstenaar ds. Ruud Bartlema uit Soest.

In de Marcuskerk worden de namen geschreven van overleden gemeenteleden uit deze wijkgemeente en uit leden van de Dorpskerk die zich hier thuis voelden. De namen van de overledenen worden, na overleg met de familie, doorgegeven door de predikanten.

Het hiernaast weergegeven paneel hangt in een nis in de westgevel van de Marcuskerk. Wanneer tijdens een dienst een overlijdensbericht wordt bekend gemaakt, wordt deze afbeelding getoond via de beamer.

In de Dorpskerk hangen vier panelen twee aan twee achter in de kerk ter weerszijden van de hoofdingang. Op deze panelen staan de namen van de kinderen die gedoopt zijn (bovenste afbeeldingen, in de blauwe golven) en van de overleden gemeenteleden (onderste twee panelen).

De donkere golven en het afgebeelde boek vormen een mooie symboliek, om de namen op weer te geven. De namen worden met een witte pen geschreven en het is de bedoeling dat de namen in de tijd wegzakken in het schilderij. Dit wordt bereikt door over de namen die al wat langer op het paneel staan, een dun laagje verf en vernis aan te brengen (ongeveer één keer per jaar). Doordat de ruimte op het paneel beperkt is, zullen de namen van de overledenen maximaal vier tot vijf jaar zichtbaar blijven. Dit laatste is natuurlijk afhankelijk van het aantal nieuwe namen dat moet worden bijgeschreven.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

X