Collecte-opbrengst 7 januari

Zondag 7 januari 2024 collecteerden wij voor de Raad van Kerken in Leusden

De raad wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving.
De belangrijkste activiteiten zijn:
* De Pinksterpleinviering
* Het onderhouden van de Time Out Woning.
* Vespervieringen op woensdagavond in de St. Jozefkerk
* Groene Kerk
* Kerstlichtjeswandeling

De collecte van 7 januari heeft € 834,00 opgebracht.

X