Collecteopbrengsten februari 2024

Op zondag 4 februari 2024 was de collecte bestemd voor Bangladesh. CRSS, lokale partner van Kerk in Actie in Bangladesh, helpt ter plaatse met de volgende zaken:
• Bevorderen van bewustwording en voorbereid zijn op klimaatverandering en rampen.
• Opzetten van reddingsteams die direct kunnen optreden bij rampen.
• Instellen van Disaster Management Committees.
• Bevorderen van weerbaarheid door aangepaste landbouwtechnieken en het opzetten van ondernemingen.
Via onze collecteopbrengst mogen we CRSS bij dit werk een handje helpen. In totaal kwam voor dit doel het mooie bedrag binnen van € 1.162,90

Zondag 11 februari 2024 werd gecollecteerd voor de opvang van gestrande vluchtelingen in Griekenland. Kerk in Actie steunt in Griekenland enkele organisaties die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en zo mogelijk het vinden van een betere plek.
Voor dit helaas nog steeds belangrijke doel werd via de collecte en overmakingen naar de bank het mooie bedrag van € 850,– bijeengebracht.

De speciale collecte van 18 februari 2024 was bestemd voor de Stichting Gastvrij Leusden en het vlammende betoog van Edith Kooijman omtrent de behoefte van de Alleenstaande Jongere Vluchtelingen die in Leusden verblijven heeft het mooie bedrag van € 1093,78 opgeleverd. Daarvan kunnen heel wat voetbalschoenen worden gekocht. Alle gevers namens Gastvrij Leusden en het Gemeentediaconaat hartelijk bedankt.

Op 25 februari 2024 is er gecollecteerd voor het Armoedefonds. Deze collecte was voorgesteld door de ABCD  (Interventiefonds). De collecte heeft het mooie bedrag van € 1604,15 opgeleverd.
Hiermee kan het Armoedefonds weer mooie activiteiten uitvoeren voor de behoeftigen in ons land.

X