Actie Kerkbalans: Aandacht loont

Nadat het streefbedrag van € 322.000 was bereikt, zijn de leden benaderd die vorig jaar wel, maar dit jaar nog geen toezegging hadden gedaan. In de meeste gevallen bleek dat ze wel wilden bijdragen, maar dat er iets was misgegaan. Daarmee komt het totaal op ruim € 328.000.

X