Ambtsdragers bij rouw- en trouwdiensten

De kerkenraad is heel blij en dankbaar dat vier oud-kerkenraadsleden ‘ja’ hebben gezegd op de vraag of zij ambtsdrager willen zijn bij rouw- en trouwdiensten.

De huidige kerkenraadsleden hebben veelal een baan en krijgen niet altijd vrij om dienst te doen bij rouw- en trouwdiensten. Juist ook bij deze diensten vindt de kerkenraad de ambtelijke vertegenwoordiging van onze gemeente belangrijk.  Jan Berends, Hanneke Buisman, Akky Tadema en Jan Enthoven zijn bereid gevonden om ambtsdrager met een bijzondere opdracht voor rouw- en trouwdiensten te worden. Dat betekent dat ze geen deel uit maken van de kerkenraad, maar wel namens ons als gemeente ambtsdrager zijn bij rouw- en trouwdiensten.

X