Project Ghana: de keuze is gemaakt

Nadat we alle reacties (handopsteken na de dienst afgelopen zondag en per e-mail naar het ZWO-secretariaat) hebben opgeteld, komen we tot een duidelijke keuze:
• 85 stemmen voor project 1: Kindslavernij in de visserij.
• 56 stemmen voor project 2: Vakopleiding en ondernemerscurrsussen voor jongeren.

Wij gaan ons in 2024 dus inzetten voor het project van Challenging Heights, partner van Kerk in Actie in Ghana.
Challenging Heights bevrijdt kinderen uit gedwongen arbeid op vissersbootjes op het Opper-Voltameer, luistert naar de verhalen van de kinderen, biedt waar nodig psycho-sociale hulp en zorgt voor veilige opvang met scholing en ontspanning.
En belangrijk: gaat het gesprek aan met ouders van de kinderen en geeft voorlichting om herhaling te voorkomen nadat het kind in het dorp is teruggekee

Sommige gemeenteleden vonden het moeilijk om te kiezen, begrijpelijk!
Omdat er één collecte per week wordt gehouden is het aantal mogelijke collectes beperkt. Wij willen zeker voor dit jaar niet teveel versnipperen. Wie weet kunnen we project 2 in een volgend jaar ondersteunen.
Iedereen die ons geholpen heeft met een stem: hartelijk dank!

Denkt u: tot een collecte wil ik niet wachten, dan kunt u uw gift vanaf nu ook al overmaken naar:
Diaconie Protestantse gemeente Leusden – bankrekeningnr. NL35 RABO 0335 9522 32 o.v.v. ‘een nieuwe toekomst voor kindslaven in Ghana’.

 

X